Diversitet

Ny rapport viser forbedrede tal på diversitet i investeringer i startups - men mangel på diversitet i ledelser

For tredje år i træk deler en lang række danske og nordiske investorer, herunder Innovationsfonden, data om diversitet i deres investeringer i startups og egne organisationer. Tallene fra rapporten viser, at investorerne møder målene om, at max 80 pct. af deres nye investeringer og tilsvarende penge investeret må gå til stifter-teams, der består udelukkende af mænd.

Danske investorer blev i 2021 enige om en række målsætninger for diversitet i et fælles Diversity Commitment. Innovationsfonden er en af medunderskriverne i samarbejdet, og for tredje år i træk udkommer en ny Diversity Commitment-rapport. 

- Innovationsfonden arbejder løbende på at få flere af fondens programmer til at levere data om diversitet på en måde, der passer for hvert program. Vi er startet med Innofounder, Innoexplorer og Erhvervsforsker, og nu ser vi på vores større programmer, som Innobooster og Grand Solutions, hvor hovedparten af vores investeringer ligger. I Innovationsfonden har vi næsten en ligelig kønsfordeling, når det kommer til vores bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejdere. Det hjælper med at få vigtige perspektiver på diversitet fra tegnebrættet og ind i vores daglige arbejde, siger Cecilie Brøkner, Innovationsfondens direktør, i rapporten.

Nedenfor er den udsendte pressemeddelse, som The Diversity Commitment har udsendt i forbindelse med lancering af rapporten. Hele rapporten findes her.

Andelen af venturekapital til kvinder er steget
For første gang viser rapporten, at andelen af investeringer til startups stiftet af kvinder er steget. Mens andelen af kvinder kun udgør en meget lille del af dealflow og en endnu mindre del af nye investeringer så får de proportionelt en større procentdel af pengene. Mens kvinderne kun får 4 pct. af nye investeringer, så får de 8 pct. af den investerede kapital. Dette er en positiv forandring og indikerer et øget fokus fra investorerne.

Ledelser og bestyrelser i startups er fortsat domineret af mænd
Ingen af investorerne lever op til målene for diversitet i ledelser og bestyrelser blandt deres porteføljeselskaber. Faktisk så er tallene forværrede siden sidst således, at kvinder nu kun udgør 17 pct. af bestyrelser og ledelser i investorernes porteføljeselskaber mod 20 pct. sidste år. Og kigger man på tallene for C-level roller i investorernes porteføljeselskaber, udgør mændene majoriteten i samtlige roller.

Stor forskel i roller, der kræver viden versus penge
Rapporten viser, at tallene for udvælgelseskomiteer o. lign nærmer sig en 50/50 fordeling. Det tal har flyttet sig siden sidste år, hvor mændene udgjorde 61 pct. Omvendt flytter tallene for Business Angels og investeringskollektiver sig ikke. En af hovedforskellene er, at det kræver kapital at blive medlem som Business Angel eller del af et investeringskollektiv.

Status for de første otte investorer efter de første tre år
For de otte investorer, der har været med i The Diversity Commitment helt fra starten, er det tid til at gøre status, da man har tre år til at nå målene, når man underskriver initiativet. Tallene fra rapporten viser, at der er sket en positiv forandring over de tre år. I år 1 gik 70 pct. af nye investeringer til stifterteams bestående udelukkende af mænd - i år 3 er det tal 63 pct. Pengene har også flyttet sig, men i mindre grad fra 76 pct. til 73 pct.

Fordelingen i investeringsteam er tæt på 50/50
Rapporten viser også, at der er sket en positiv forandring på investorernes interne linjer, Her er andelen af kvinder steget med 8 procentpoint, så fordelingen nu er 46/54. Der er altså sket et øget fokus på at tilføre diversitet i sine egne teams. Dette afspejler sig endnu ikke på partnerniveau, hvor mænd udgør 79 pct.

Vi har brug for, at flere kvinder stifter virksomhed
Tallene fra de første tre år viser, at der ikke er sket nogen nævneværdig forandring i investorernes potentielle investeringscases (dealflow). Vi ved, at andelen af kvinder, der starter virksomhed i Danmark er 25 pct., mens mændene udgør 75 pct. - et tal, der dækker over samtlige typer af virksomheder. Tallene for venturecases ligger markant under dette. For at flytte signifikant på tallene hos investorerne, er der således nødt til at være flere kvinder, der stifter virksomhed, særligt skalerbare virksomheder.

Nyt projekt kigger på børns interesse for iværksætteri
Som noget helt nyt inddrager The Diversity Commitment nu resultater fra et forskningsprojekt fra Fonden for Entreprenørskab. Projektet skal undersøge, hvorfor piger i højere grad end drenge mister motivationen for iværksætteri, når de når teenageårene. Projektet skal være med til at give en forståelse for, hvilke barrierer der er for at stifte virksomheder hos piger.

Nye parametre for diversitet
Rapporten har i de første tre år haft fokus på køn som diversitetsparameter. Fremadrettet skal der inddrages andre parametre af diversitet som fx alder, uddannelse mv. Der vil over de kommende måneder blive taget stilling til, hvordan dette skal udformes, og hvilke målepunkter initiativet skal have fremadrettet udover køn.

Underskrivere af The Diversity Commitment
De første 8 underskrivere af The Diversity Commitment er: byFounders, Danish Business Angels,Danske Bank Growth, Dreamcraft Ventures, Innovationsfonden, PSV (PreSeed Ventures), SEED Capital og EIFO (tidligere Vækstfonden). Derudover har følgende skrevet under: Fonden for Entreprenørskab, Antler, Crowberry Capital, Heartcore Capital, NOON Ventures, North Ventures og Rockstart.

For yderligere information kontakt:
Co-founder af The Diversity Commitment, Stine Colding Alstrup
Mobil: +45 4030 0606, mail: stine@intentional.dk

Læs mere om Diversity Commitment her.