Tavle

Nye medlemmer til Grand Solutions-udvalgene

Rekrutteringen af medlemmer til Innovationsfondens fire nye Grand Solutions-udvalg er sat i gang. Udvalgene har hver sit tematiske fokus og skal vurdere og beslutte, hvilke ansøgninger til Grand Solutions-programmet, som skal modtage en bevilling.

Grand Solutions, Innovationsfondens program for ambitiøse, tværgående forsknings- og innovationsprojekter, indførte ved åbningen af 2024-ansøgningsrunden en helt ny ansøgnings- og vurderingsproces. Ambitionen er at øge brugervenligheden og effektiviteten hos ansøgere og sikre en mere transparent bedømmelse. En vigtig del af den nye model er nedsættelsen af fire nye udvalg med hver sit tema.

Lige nu – og med ansøgningsfrist 8. maj – søger Innovationsfonden de fire forpersoner til at lede udvalgene, og i slutningen af maj følges det første af flere opslag, hvor der søges efter de menige medlemmer. De menige medlemmer skal udgøres af både veletablerede, internationale forskere, som kan vurdere projekterne på en international skala, og ”impact-eksperter” med viden om danske forhold og forstand på kommercialisering af forskning, og som kan vurdere det strategiske samfundspotentiale for Danmark.

- Alle fire nye paneler vil blive nedsat med sigte på at balancere forskningsfaglig viden og fokus på impact. Ved at bringe de forskellige kompetencer og erfaringer sammen i paneler, hvor medlemmerne grundigt kan drøfte projekterne og de forskellige perspektiver, sikrer vi en meget kvalificeret bedømmelse med fokus på både forsknings- og innovationshøjden og samfundseffekten af projekterne, siger Cecilie Brøkner, der er administrerende direktør i Innovationsfonden.

De fire nye udvalg, der hver skal bestå af 10-18 medlemmer, vil have både vurderings- og beslutningskompetence og altså være de organer, hvori ansøgningerne bedømmes, og afgørelserne om investering træffes.

Når beskikkelsesprocessen er gennemført til september, vil de nye udvalgsmedlemmer blive præsenteret med navne, link til CV med mere på Innovationsfondens hjemmeside på samme måde som medlemmer af Innovationsfondens eksisterende udvalg.

 

Fakta: Beskikkelsesprocessen

  • Aktuelt søges fire forpersoner til at stå i spidsen for hver sit udvalg.
  • Forpersonen for et udvalg skal opfylde kriterierne for en impact-ekspert og have solid og omfattende viden og nyere erfaring inden for et eller flere specifikke faglige domæner, der relaterer sig til temaet for udvalget.
  • Læs meget mere om udvalgene og relevante kvalifikationer i opslaget her.
  • Stillingen som forperson kan søges frem til 8. maj.
  • I slutningen af maj annonceres på Innovationsfondens hjemmeside og LinkedIn efter de øvrige medlemmer.
  • Den samlede beskikkelsesproces forventes at være afsluttet til september.

Fakta: Udvalgenes fire temaer

  • Life Science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Grøn forskning, teknologi og innovation
  • Kvanteteknologi
  • Nye teknologier og kunstig intelligens