Gnister lys stockfoto

Nyt dansk forskningsprojekt skal forbedre kortlægningen af råstoffer

Danske og internationale eksperter samarbejder i nyt forskningsprojekt om at udvikle nye metoder til kortlægning af råstoffer, der kan spare samfundet for millioner og reducere CO2-udledningen. Innovationsfonden investerer 14,5 millioner kroner i projektet.

Et nyt dansk forsknings- og udviklingsprojekt vil forbedre og effektivisere kortlægningen af råstoffer ved at kombinere elektromagnetiske data og avancerede statistiske metoder. Projektet vil optimere metoderne til at kortlægge forekomster af råstoffer som sand, grus og sten, så disse ressourcer kan findes dybere og tættere på, hvor de anvendes. Dette vil føre til øget effektivitet og bæredygtighed og vil have stor værdi for samfundet og miljøet. Ud over de økonomiske besparelser forbundet med reducerede transportomkostninger forventes projektets resultater at bidrage til mindre slitage på vejene, mindre støj og trafikkoncentration samt reduktion i CO2-udledningen.

- Med dette banebrydende projekt vil vi kunne forbedre kortlægningen af råstoffer markant og skabe betydelige besparelser for både økonomi og miljø. Det vil styrke Danmarks position som en international frontløber indenfor anvendelsen af elektromagnetiske metoder i kortlægning af undergrunden og bane vejen for nye eksportmuligheder for dansk teknologi, udtaler Mats Lundh Gulbrandsen, projektleder og leder for salg og geovidenskabelig forskning ved I•GIS.

For at få projektet til at lykkes, samarbejder en række nationale og internationale partnere, herunder I•GIS, Aarhus Universitet, GEUS, WSP, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Sveriges Geologiske Undersøgelser og Universitetet i Cagliari. Dette samarbejde sikrer, at alle kompetencer og parter fra teoretikere og softwareudviklere til rådgivende ingeniører og beslutningstagende myndigheder bidrager til udviklingen.

- Med støtten fra Innovationsfonden, vil dette stærke partnerskab kunne levere innovative løsninger og værktøjer, der kan skabe reelle forandringer og forbedringer på området, siger Mats Lundh Gulbrandsen.

 

Fakta

Innovationsfondens investering: 14.508.913 kr.

Samlet budget: 20.512.736 kr.

Varighed: 3 år

Officiel titel: INTEGRATE – Informative Mapping of Construction Aggregate Resources Through Statistical Data Analysis.

 

Om partnerne

I•GIS er en specialiseret GIS- og geovidenskabelig software- og serviceudbyder med en international kundebase. De er stærkt engagerede i forskning og udvikling, både nationalt og internationalt. I•GIS er meget motiveret af dette projektets udsigter, og vurderer, at både det videnskabelige og forretningsmæssige potentiale er stort.

Aarhus Universitet, Institut for Geoscience (AU) har en stærk historie inden for både geologi og geofysik med fokus på numerisk modellering. AU leverer ekspertkompetencer inden for kvantitativ karakterisering af geologi, geofysik og integrationen af de to områder, især i forhold til geologi nær overfladen. Projektet vil styrke AUs position som et af verdens førende universiteter inden for kombinationen af geologisk og geofysisk information.

Region Midtjylland, RM er myndighed inden for områderne jordforurening og råstofområdet. Regionen er herunder ansvarlig for kortlægning og planlægning af råstofressourcerne på land. RM fastlægger rammerne for råstofindvinding og udpeger områderne, hvor indvindingen kan foregå. Regionerne er desuden myndighed for udstedelse af tilladelser til udvinding af råstofressourcer.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS: En vigtig rolle for GEUS er udnyttelse og beskyttelse af geologiske ressourcer i Danmark og Grønland. En central kompetence i GEUS er den geologiske fortolkning af geofysiske (især elektromagnetiske) data og integrationen af geologisk viden i probabilistiske arbejdsprocesser. GEUS arbejder i øjeblikket med forskning på dette område med det mål at udvikle 3D-modelleringsteknikker til en national 3D-geologisk model for Danmark.

WSP Danmark er et firma med 470 ansatte, der arbejder med rådgivning inden for byggeri, infrastruktur og miljø. En af deres nøglekompetencer er kombinationen af geofysiske og geologiske metoder ved kortlægning og evaluering af råstoffer. WSP er kendt for at være en af ​​de førende konsulenter i Danmark inden for dette felt. For nylig investerede WSP i det nyudviklede tTEM-system, og WSP ser et stort potentiale i denne metode inden for kortlægning af råstoffer.

Universitetet i Cagliari (UC) er et italiensk universitet med stor erfaring inden for forskellige geofysiske metoder. De har arbejdet med udviklingen af 3D elektromagnetiske modelleringsværktøjer, som er vigtige for at kunne måle modelleringsfejl. Desuden har de implementeret maskinlæring i elektromagnetiske inversioner og opnået resultater, der kan sammenlignes med avancerede 1D-strategier, i realtid. UC har også udviklet processer for at integrere geofysiske og geologiske data på en geostatistisk måde. Projektets mål stemmer godt overens med UC's fremtidige udvikling inden for probabilistiske metoder og kan drage fordel af deres nuværende ekspertise.

Sveriges Geologiske Undersøgelse (SGU) er en søsterorganisation til GEUS i Sverige og hører under det svenske ministerium for Erhverv og Innovation. SGU arbejder med at indsamle og fortolke forskellige typer af geodata og integrere dem for at skabe 3D geologiske modeller. I dette projekt vil SGU anvende de metoder, der udvikles, i en svensk sammenhæng og bidrage til at videreudvikle metoderne, så de også kan bruges i andre situationer, såsom kortlægning af kvikler og grundvandsressourcer.

Region Syddanmark er myndighed inden for områderne jordforurening og råstofområdet. Regionen er herunder ansvarlig for kortlægning og planlægning af råstofressourcerne på land. Regionen fastlægger rammerne for råstofindvinding og udpeger områderne, hvor indvindingen kan foregå. Regionerne er desuden myndighed for udstedelse af tilladelser til udvinding af råstofressourcer.