Regenerativt byggeri foto: Camilla Stephan

Nyt forskernetværk skal fremme regenerativt byggeri

Innovationsfonden og Realdania lancerer nu et samarbejde om et helt nyt erhvervsforskningsnetværk

Foto: Camilla Stephan

Innovationsfonden og Realdania lancerer nu et samarbejde om et helt nyt erhvervsforskningsnetværk, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner inviteres til at udvikle viden og nye løsninger inden for det regenerative byggeri.

Med Regenerativt byggeri tænker man længere end reduktion af negativ påvirkning af klima og miljø. Det handler om at bygge på måder, der genopretter økosystemer og bidrager positivt til klimamæssig og menneskelig trivsel.

Da det regenerative byggeri i praksis endnu er forholdsvist uprøvet, skal forskningsprojekterne og netværket derfor bane vej for udvikling af nye løsninger og ikke mindst danne det forretningsmæssige grundlag for en udbredelse af regenerativt byggeri i Danmark.

”Dette initiativ er med til at understøtte den vigtige dagsorden at udvikle et bæredygtigt og holistisk byggeri. Innovationsfonden har til opgave at udvikle fremtidens talenter, og vi håber, at dette samarbejde samtidig er med til at give forskerne forbedrede muligheder for at bygge bro mellem universiteter og virksomheder,” siger Ole Sinkjær, vicedirektør i Innovationsfonden.

Innovationsfonden ser frem til samarbejdet med Realdania, hvor vi i fællesskab understøtter forskning og innovation. Det er noget, som fonden gerne vil gøre mere af.

Læs mere om søgemuligheden her

Se hele call-teksten her og læs mere om netværket.