Foto af laborant

Nyt projekt skal udvikle en helt ny klasse immunterapi mod prostatakræft

Innovationsfonden har netop investeret 12,3 mio. kr. i et forskningsprojekt, som skal udvikle en biologisk lægemiddelkandidat, der repræsenterer et helt nyt koncept inden for kræftbehandling. Molekylet, CYM-001, der ejes af Cymab ApS, er et såkaldt bispecifikt antistof, der stimulerer kroppens eget immunsystem til at bekæmpe kræftceller.

- Ved både at stimulere kroppens egne immunceller og målrette dem direkte mod tumoren, forventes behandlingen at være virksom overfor kræftformer, der ikke er følsomme over for den eksisterende immunterapi, forklarer Johan Faber, CEO hos Cymab ApS og fortsætter:

- Derved får lægerne et helt nyt redskab i kampen mod såkaldte non-immunogene eller ’kolde’ tumorer, modsat i dag, hvor der reelt ingen effektive behandlinger eksisterer.

Målet for projektet er i første omgang at udvikle en behandling mod kolde tumorer inden for metastatisk prostatacancer, men forventes at kunne udbredes til flere kræftformer. Projektet baserer sig på erfaringer med godkendte lægemidler kombineret med nye videnskabelige opdagelser.

Stort potentiale 

Afprøvninger i laboratoriet af forskellige molekylære prototyper har været i gang de seneste to år.

- Det oprindelige felt af potentielle lægemiddelkandidater er således nu snævret ind til ét, og den nye investering fra Innovationsfonden muliggør den afgørende udvikling mod det endelige mål om at bringe nye behandlingsmuligheder til et område af kræftbehandling, hvor der i dag intet findes. Det er fantastisk, understreger Johan Faber.

Potentialet i behandlingsformen er som sagt stort. Hvis det videnskabelige rationale holder hele vejen til klinikken, er forventningen, at konceptet kan anvendes på tværs af mange kræftformer.

- Den manglende rekruttering af kroppens immunceller i de nonimmunogene tumorer ses nemlig også i flere andre kræftformer end prostatakræft, og ved at målrette bindingen af molekylet til disse kræftformer, har konceptet et bredt potentiale som nyt behandlingsparadigme, siger Hans Wandall, Prof. MD og Chairman hos Cymab ApS.

- Vi vil kunne tilbyde en bedre og mere målrettet behandling med færre bivirkninger til de typer af kræft, hvor kroppens egne immunceller ikke spiller effektivt nok sammen med den eksisterende behandling, forklarer Stine Kjellev, som er CSO hos Cymab ApS.

Det seneste årti har biologiske lægemidler indenfor immunterapi, de såkaldte check-point inhibitorer, revolutioneret cancerbehandling. De bliver stadig mere udbredt med et estimeret globalt marked i 2023 på 22 milliarder USD. Med udbredelsen af check-point inhibitorer er det imidlertid blevet klart, at der også er begrænsninger, og der er store patientgrupper, som ikke kan få glæde af behandlingen, da deres tumorer er nonimmunogene, som det for eksempel er tilfældet for visse typer af sen-stadie prostatakræft.

- Vores terapi, som vi kalder Targeted Immune Stimulation, forkortet til TIMS, vil potentielt kunne sikre, at samme revolutionerende effekt, som checkpoint inhibitorer leverer, nu også vil kunne tilbydes til patientgrupper med non-immunogene tumorer, bekræfter Stine Kjellev.
 

Næsthyppigste kræftrelaterede dødsårsag

Non-immunogene tumorer i mCRPC er, som nævnt, i første omgang målet for CYM-001. Hvert år dør der omkring 1300 mænd i Danmark af prostatakræft, med en stort set uændret mortalitet gennem årtier (Association of The Nordic Cancer Registries). Både i Danmark og USA er prostatakræft den næst-hyppigste kræftrelaterede dødsårsag hos mænd kun overgået af lungekræft.

De eksisterende behandlingsmuligheder for sene stadier af prostatakræft er i dag begrænsede, og er for flere patient subgrupper ikke kurativ – herunder for mCRPC. De eksisterende behandlingsmuligheder har desuden ofte svære bivirkninger. Impotens og inkontinens er hyppige følgevirkninger og resulterer i nedsat livskvalitet for patienterne.

Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Forskningsenhed for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Bioneer A/S, og Cymab ApS. Ved Syddansk Universitet vil Mikael Palner, Chef for den Prækliniske Imaging Core Facility og Associate Professor, og Christina Baun, Radiograf være ansvarlige for translationelle farmakologiske studier til karakterisering af vores lead kandidat CYM-001. Ved Bioneer A/S vil Christian Clausen, CSO og Alexandra Baer, R&D Manager Upstream Development Mammalian Cells være ansvarlig for cellelinje og Master Cell Bank udvikling af CYM-001.

Bioneer udvikler cellelinjer, som kan bruges til produktion af nye biologiske lægemidler.

- Vi arbejder på nye metoder, hvorpå vi kan forbedre cellelinjerne til at producere mere effektivt, samt til at kunne producere mere komplekse proteiner. Vi ser frem til at samarbejde i projektet omkring denne nye type behandling af prostatakræft, siger Christian Clausen, CSO, Bioneer A/S. Christian Clausen.

- På Forskningsenheden for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin er vi på forkant med diagnostik og udvikler banebrydende metoder til at forbedre patienternes livskvalitet. Derfor er der virkeligt spændene at være en del at dette projekt, der har potentiale til at revolutionere de nuværende behandlingsmuligheder og dermed gøre en enorm forskel for de berørte patienter, siger chef for den Prækliniske Imaging Core Facility og Associate Professor Mikael Palner.

Tilsammen har partnerne stor erfaring i lægemiddeludvikling fra molekylært design over præklinisk afprøvning til udvikling af produktionsmetoder, der muliggør klinisk afprøvning.

Målet med forskningsprojektet er at opnå afgørende præ-klinisk og CMC udvikling, samt klarlægge den kliniske udvikling for CYM-001 til et produkt for behandling af metastatisk prostatakræft. CYM-001 har potentiale til at være det første produkt af en ny klasse af biologiske lægemidler, der øger mængden og effekten af immunceller i tumor og dermed er effektive til kræftbehandling, hvor den eksisterende immunterapi ikke slår til.

Cymab og projektets partnere skal sammen udvikle en lægemiddelkandidat, der er klar til at indsende ansøgning for klinisk udvikling inden for 12 måneder efter projektets afslutning. Bevillingen fra Innovationsfonden kommer i kølvandet på, at Cymab har modtaget en halv million euro som del af BioInnovation Institute’s Venture Lab program, hvor virksomheden også får unik adgang til laboratoriefaciliteter, eksperter i forretningsudvikling og investorer i den medicinale sektor.

Fakta

Innovationsfondens investering: 12.3 mio. kr.
Samlet budget: 16.5 mio. kr.
Varighed: 2 år
Officiel titel: CYM-001, an innovative Bispecific Antibody to treat Metastatic castration-resistant Prostate Cancer (BAMPC)