Billede af høns på række

Nyt projekt vil revolutionere fjerkræinspektion for øget produktivitet og dyrevelfærd

Et nyt og banebrydende forsknings- og innovationsprojekt tager fat på at modernisere inspektionen af fjerkrækød med målet om at styrke dyrlægers indsats og præcisionsredskaber til sporing af dyresundhed og -velfærd. Projektet, der åbner op for præventive tiltag mod sygdom og forbedring af dyrevelfærden på landmandens niveau, modtager en investering på 9 millioner kroner fra Innovationsfonden

Projektet har som overordnet vision at eliminere den flaskehals, der udgøres af manuel veterinær kødinspektion i fjerkræslagterier. Dette realiseres gennem udviklingen af et automatiseret fjerkræinspektionssystem ved navn VetInspector. Veterinær kødinspektion er essentiel, men udfordrende, og mangel på tilstrækkeligt personale kan potentielt føre til produktionsstop. VetInspector-projektet sigter derfor mod at assistere dyrlæger, øge effektivitet og kapacitet samt mindske behovet for konstant tilstedeværelse på produktionslinjen

- Dyrlæger udfører i dag et enormt arbejde med at inspicere op til fire fugle pr. sekund. At give dem et system til assisterende eller automatisk inspektion vil være afgørende for både dem og slagteriindustrien. Det vil frigøre tid, så de kan fokusere på andre vigtige dyrlægeopgaver på et slagteri. VetInspector vil også give dyrlæger, slagterier og landmænd en detaljeret sundhedsrapport for hver eneste fugl - noget, der er umuligt at gøre manuelt, udtaler Jens Fagertun, projektleder og senior systemudvikler hos IHFood.

Innovativt samarbejde og støtte fra Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer 9 millioner kroner i projektet. Dette skaber en enestående mulighed for at samle hele industrien, herunder både akademia og forarbejdningsindustrien, til fordel for dyrevelfærd, samfundet og jobfastholdelse i Danmark.

 

Projektkonsortiet og ekspertise

Projektkonsortiet består af DTU Food, Danpo og IHFood.

  • DTU Food vil bidrage med ekspertise inden for lovgivning, mikrobiologi, patologi og epidemiologi vedrørende ante- og postmortem VetInspector stationer.
  • Danpo, en del af Scandi Standard, vil sikre funktionaliteten af opsætningen og installere systemet på et af deres slagterier, hvilket vil gavne produktionen med dyrlægeinspektionen.
  • IHFood, en ekspert i visionsløsninger for organiske materialer, vil designe systemkomponenter og lede den omfattende maskinlæring, som udgør fundamentet for dette system.

Fakta

  • Innovationsfonden investering: 9 millioner kroner
  • Samlet budget: 15 millioner kroner
  • Varighed: 3 år
  • Officiel titel: VETInspect, VetInspector - automatisk kødinspektion af kylling