Mand kigger på koder

Stor interesse for første nationale kvante-call

Som en del af realiseringen af den nationale strategi for kvanteteknologi og ønsket om at skabe de bedste rammer for det danske kvante-økosystem, har Innovationsfonden gennemført det første nationale kvante-call. Fonden modtog 40 ansøgninger til Quantum Technologies Call i 2023 og investerer yderligere 100 mio. kr. i kvanteprojekter i 2024.

Med en pulje på 116 millioner kroner i 2023 til et program målrettet kvante-teknologi, har Innovationsfonden taget det første skridt mod at styrke den danske kvante-position og det danske kvante-økosystem.

Innovationsfonden modtog i oktober 40 ansøgninger til Quantum Technologies Call.

Opslaget havde stort fokus på at give ansøgerne mulighed for at ansøge med meget tidlige forskningsprojekter inden for den grundlagsskabende forskning. Denne mulighed blev godt udnyttet, idet det generelle start-TRL-niveau (Technology Readiness Level) for ansøgningerne lå på 2. Samtidig havde over halvdelen af ansøgningerne en eller flere virksomheder med som partnere.

- Den store interesse og høje kvalitet af ansøgningerne viser dels et stort behov i økosystemet, men også en stærk sammenhæng mellem forskningen og kvante-erhvervet i Danmark, som lover godt for den kommende indsats inden for kvanteteknologi i 2024, siger Cecilie Brøkner, direktør i Innovationsfonden.

Innovationsfonden har netop meldt ud til de projekter, der har ansøgt i 2023, og går nu i gang med at forberede udmøntningen af de 100 millioner kroner, der er afsat til en kvante-teknologisk indsats på forskningsreserven for 2024.

Øvrige highlights:

  • Ansøgere søgte om i alt 734 mio. kroner
  • Både universiteter, små- og mellemstore virksomheder samt GTS’er var repræsenteret i ansøgningerne
  • De modtagne ansøgninger spænder bredt og dækker for eksempel kvantecomputere og chips, ny medicin og kvantekemi, kommunikation, kryptografi og cybersikkerhed, algoritmer og uddannelse, materialer og fotonik.
  • Både meget eksplorative projekter og meget modne projekter repræsenteret
  • Flere internationale partnere repræsenteret i ansøgningerne - forskningsinstitutioner såvel som virksomheder

Baggrund:

Med en prioritering på 1 milliard i perioden 2023-2027 har regeringen sat rammerne for en koncentreret indsats på tværs af flere aktører til at gro det spirende kvante-økosystem i Danmark.

Innovationsfonden har i den forbindelse fået til opgave blandt andet at understøtte den tidlige, grundlagsskabende kvante-forskning og samtidig sikre, at større samarbejdsprojekter mellem både nationale og internationale virksomheder og forskningsinstitutioner har en dedikeret pulje midler.

Dette har krævet et nyt værktøj for specielt at kunne gribe de tidlige, grundlagsskabende projekter med en klar udviklingsretning mod kommercialisering, da fondens markedsafdækning viste, at modenheden af virksomhedssiden ikke var tilstrækkelig endnu.

For at imødekomme behovet tilpassede Innovationsfonden de normalt gældende retningslinjer for programmet Grand Solutions med særlige vilkår i ”Quantum Technologies Call 2023”.

Det indebar blandt andet, at Innovationsfonden gjorde det muligt ikke at have industri- eller virksomhedssamarbejde med i et projekt, satte procentsatsen for max finansiering op fra 75 procent til 90 procent og omskrev impact-kriteriet, så det kunne rumme de tidlige projekter.

Dette skulle gerne lede til en ansøgningspulje med et lavere start og slut TRL niveau, end på de almindelige Grand Solutions calls. Samtidig skulle det gøre det attraktivt at involvere virksomheder hvor mange i kvante-miljøet stadig er startups, selv om dette ikke længere var et krav på de tidlige, grundlagsskabende ansøgninger.