Sikkerhed

Tre internationale ansøgningsmuligheder

  1. EUREKA Call for disaster resilience, response and recovery projects

Kan du løse udfordringer fra menneskeskabte eller naturlige katastrofer?

Frem til 31. oktober er der mulighed for at søge finansiering til deltagelse i internationalt projektsamarbejde om forskning, udvikling og innovation, der sigter mod nye løsninger på katastrofemodstandsdygtighed, respons og genopretning over for naturlige eller menneskeskabte katastrofer.

Projektet skal målrettes mod mindst én type katastrofe og have mindst én klar og specifik katastroferelateret anvendelse. Temaerne kan være inden for fx konstruktion, teknologi, eftersøgning, redning, kommunikation, sundhed, affaldshåndtering eller lignende.

Der skal være tale om internationale samarbejder med andre deltagende Eureka lande (se mere i opslaget), og der er krav om konkrete resultater, som kan markedsgøres inden for senest 24 måneder efter projektets afslutning. Der forventes hermed et højt teknologisk parathedsniveau i ansøgningerne.

Læs mere om søgemuligheden her

På Platformen B2match kan du melde dig til Eurekas match-making. Læs mere her: https://eureka-resilience-call-2024.b2match.io/

  1. Kommende bilaterale kald med Indien

Er du ekspert i grøn hydrogenfremstilling og ved, hvordan man bedst kan oplagre hydrogen og bringe det i spil i energisystemer?

Innovationsfonden arbejder på muligheden for, at du kan søge støtte til at kunne bidrage til udvikling af banebrydende hydrogen-teknologier. Det kan fx være udvikling af produktionsmetoder og -kapaciteter, oplagring og anvendelse. I Indien er der stor interesse for at udvikle og anvende hydrogen-teknologier og tage dem så langt, at det kommercielle aspekt bringes i spil i større skala.

Hvad angår grøn hydrogen, breder temaerne sig helt fra produktion over lagring og til kobling til energisystemer fx power-to-x og også til de mere tekno-økonomiske aspekter af at ville kommercialisere hydrogenteknologi og få det udbredt i samfund.

Innovationsfonden annoncerer løbende muligheder for at søge på fondens hjemmeside og arbejder mod at lancere denne annoncering i slutningen af august. Så hold øje med muligheden for at søge støtte til Cutting-edge hydrogen technologies i samarbejde med Indien.

 

  1. Kommende bilaterale kald med USA

Kan du udvikle nye løsninger, der kan understøtte udvikling og kommercialisering af flydende havvindmølleparker?

Svarer du ja til ovenstående, så er det nu du skal holde øje med Innovationsfondens kommende annonceringer efter internationale samarbejder. I tæt samarbejde med U.S. Department of Energy har Innovationsfonden arbejdet på muligheden for at biddrage til fremtidens havvindmølleparker på dybt vand ved at etablere dem på flydende havvindmøllefundamenter. Der er stadig et stort behov for udvikling inden for en lang række områder på feltet for at lykkes. Bl.a. hvordan man ankrer og fortøjer, vedligeholder og driver parker med flydende havvindmøller, og hvordan man sikrer en omkostningseffektiv produktion i storskala. Derfor forventer Innovationsfonden at kunne annoncere en fælles søgemulighed i slutningen af august, der rækker over Atlanten, hvor efterspørgslen efter løsninger er stor.

Fælles for de bilaterale internationale kald er, at konsortiet skal bestå af organisationer fra hvert af de deltagende lande. Så hold øje med fremtidige annonceringer på Innovationsfondens hjemmeside.