Trine Winterø

Trine Winterø: Innovationen opstår i det tværdisciplinære

Trine Winterø er forperson i Innovationsfondens paneludvalg for Innobooster. Hun er også prodekan for innovation og eksterne relationer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og har en aktiv bestyrelseskarriere inden for sundhedsinnovation og rammevilkår i life science generelt. Hendes bagkatalog består af en række topposter i både offentlige og private organisationer, og fra 2015-2016 var hun bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden. Trine Winterø har en ph.d. i molekylær genetik, en kandidat i levnedsmiddelvidenskab fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og har fået sin forretningsuddannelse på bl.a. SIMI, der i dag er en del af Copenhagen Business School.

Innovationsfonden sætter i en interviewrække fokus på de eksperter, der bistår fonden i at vurdere de flere tusind årlige ansøgninger om midler til forsknings- og innovationsprojekter.

Læs om Innobooster-programmet her

 

Hvorfor du har sagt ja til at være en del af Innovationsfondens paneludvalg for Innobooster?

Den væsentligste grund er, at paneludvalgets arbejde er til gavn for Danmark. Jeg stiller min tid og viden til rådighed, fordi det er vigtigt for Danmark, at vi får finansieret og løftet nogle af de små og mellemstore virksomheder, som har brug for risikofyldt investering meget tidligt, og som har brug for forskning og viden til at udvikle deres produkter til det globale marked.

Og den anden del af motivationen er, at det er den bedste efteruddannelsesplatform, man kan forestille sig. I panelarbejdet ser jeg de nyeste idéer til forretning og forretningsudvikling, til kombinationer af faglige områder, til kommercialisering af forskning og til nye teknologier til eksisterende problemer.

Samtidig sidder vi jo nogle mennesker med meget forskellige kompetencer i panelet – og fra alle grene af dansk erhvervsliv, hvoraf nogle virkelig er specialister inden for deres områder. Det er meget inspirerende at tilbringe en hel dag sammen og kunne tale om ny forretning. Jeg er stor tilhænger af det tværdisciplinære og af at lære af andre faggrene og måder at tænke på. For mig er det netop dér, innovationen opstår.

Så når man interesserer sig for, hvordan vi hjælper med at få skabt fremtidens virksomheder i Danmark – baseret på forskning – så er Innobooster-panelerne et slaraffenland.

Hvor gør Innovationsfonden og Innobooster-programmet en forskel i det danske forsknings- og innovationssystem?

I Danmark kan vi ikke grave mineraler op fra undergrunden og tjene penge på det. Vi skal tjene penge på vores viden, vores gode ideer og på at være enormt innovative – både forretningsmæssigt og forskningsmæssigt og specielt i kombinationen af de to. Som samfund er Danmark nødt til at blive ved med at investere i vidensbaseret innovation. Hvis vi skal have løftet mere forskning ind i det kommercielle, er der nogen, der er nødt til at tage den meget tidlige investering, inden den mere private kapital tager over. Giver mulighed for at teste grundidéen af for at se, om den også bærer kommercielt. Derfor er det supervigtigt, at staten er med, for ellers havde vi ikke den del af værdikæden dækket af.

Min egen grund til at være på et universitet igen er, at vi har så meget super god forskning i det her land, og på en eller anden måde, skal vi have mere af den forskning ud og arbejde i Danmark og danske virksomheder – i industrien og i organisationer. Dybest set er det Danmarks råstof. Så at kunne være fødselshjælper og ”broker” til den tidlige del af værdikæden er meget vigtig.

Derfor er det fantastisk, at Innovationsfonden findes.

Hvad indebærer det at være forperson for paneludvalget for Innobooster?

At være en del af Innobooster paneludvalget indebærer, at vi først læser og forhåndsvurderer de ansøgninger, der i første del af ansøgningsfasen er vurderet til at skulle på panel. Dernæst deltager vi i panelmøder, hvor ansøgerne kommer ind og pitcher deres projekt.

Her er det min primære opgave som forperson at sikre, at alle synspunkter og al viden kommer på bordet – at alle bliver hørt. Når teams’ne kommer ind, er de tit meget nervøse. Så vi skal som panel også sørge for, at der er en god og tryg stemning, så de kan yde deres bedste, når de pitcher deres projekt. Og vi skal stille gode spørgsmål til deres projekt og forretning for at afdække de steder, vi tror, det halter.

Som udvalg skal vi i overvejende grad kigge på, om vi tror på, at ansøger som team og forretning kan lykkes. Vi vurderer ud fra tre overordnede vurderingskriterier: Idéens kvalitet, impact af projektet og kvaliteten i eksekvering. Vi går ikke nødvendigvis meget dybt ned i tekniske og faglige detaljer, men forholder os mere overordnet til, om alle elementer er til stede i projektet for, at det kan blive en succes og skabe arbejdspladser i Danmark.

Det er også en vigtig opgave for panelet at være tydelige om, hvad der gør, at vi synes, at virksomheden skal have en bevilling eller et afslag. Vi skal have alle argumenter skrevet ned dels så Innovationsfondens ledelse kan træffe den endelige afgørelse. Og  så ansøgere, der får afslag, kan få en ordentlig og gennemsigtig tilbagemelding, så de ved, hvad de skal arbejde videre med.

Hvad vil du beskrive som din væsentligste ekspertise i forhold til forskning og innovation?

Jeg har været en del af forsknings- og innovationsøkosystemet i mange år og har et bredt perspektiv på hele værdikæden fra forskning til forretning. Jeg har stor indsigt i entrepreneur-rejsen, finansieringsdelen og dealflow i Danmark kombineret med viden om, hvordan man får en virksomhed til at fungere i de første leveår.

Jeg har i efterhånden 20-25 år beskæftiget mig med sundhed og life science både forretningsmæssigt og forskningsmæssigt. Og med rammevilkårene for innovation og iværksætteri i Danmark. Så min ekspertise ligger inden for det felt; at udvikle forskning til produkter primært i life science industrien. Qua min uddannelse kan jeg dog også dække dele af levnedsmiddelindustrien.

Hvis du skal give ansøgere til Innovationsfondens Innobooster-program ét råd, hvad er det så?

Sørg for, at I er et godt team, der kender hinandens viden og kompetencer på området og bruger det aktivt. Det giver jer markant bedre chancer for at lykkes med projektet og komme til at tjene penge – og for at få en bevilling fra Innovationsfonden.

Og vær ikke så bange for at sige, hvad I ikke ved og kan. Dét, at være bevidste, åbne og ærlige om, hvor I er udfordrede eller har brug for noget viden, dømmer jer ikke ude, men øger tværtimod jeres troværdighed.

Find Trine Winterø på LinkedIn

 

 

Om Innovationsfondens fagudvalg:

Når forskere, iværksættere og virksomheder søger Innovationsfonden, bliver deres ansøgninger oftest vurderet af forsknings- eller innovationsfaglige eksperter fra fondens såkaldte fagudvalg. Fagudvalgene er nedsat af fondens bestyrelse og supplerer fondens medarbejdere i bedømmelsesprocessen. Udvalgene kommer med faglig ekspertise fra forskellige sektorer og har enten forskningsfaglig tyngde, erfaring med forretningsudvikling og kommercialisering af viden og innovation. 

Innovationsfondens fagudvalg spiller en væsentlig rolle i at understøtte danske virksomheder, startups og vidensinstitutioner i at omsætte viden til økonomisk vækst og værdi for samfundet – og er dermed med til at fremme de innovative idéer, Danmark skal leve af i fremtiden.

Kriterierne for at blive beskikket til udvalget er, at medlemmet besidder betydelig og opdateret viden og erfaring inden for sit fagområde, har mindst ti års erhvervserfaring (inkl. min. fem år i den private sektor), herunder erfaring med f.eks. ledelse, iværksætteri, forretningsudvikling, udviklingsprojekter og samarbejde mellem forskningsmiljøet og private virksomheder samt behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau. Det samlede udvalg er desuden nedsat med fokus på at sikre diversitet i både samfundsmæssig og faglig henseende.

Fagudvalgenes forpersoner udskiftes hvert sjette år.

Se øvrige medlemmer af Paneludvalget for Innobooster her