Gnister lys stockfoto

Uddannelses- og Forskningsministeriet søger kandidater til Innovationsfondens bestyrelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder kandidatforslag til Innovationsfondens bestyrelse.

Innovationsfonden ledes af en bestyrelse, som består af en forperson og otte bestyrelsesmedlemmer. Konkret gælder opslaget et nyt bestyrelsesmedlem med en udpegningsperiode på op til tre år begyndende fra 1. juli 2024.

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres personlige egenskaber. Enhver person eller organisation kan indsende kandidatforslag. Der opfordres til at foreslå kandidater af begge køn.

Læs hele opslaget efter bestyrelsesmedlemmer til Innovationsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest den 22. marts 2024.