Kick-off for nye Erhvervs-ph.d. projekter

Event
TBA
Tid
TBA
Sted
TBA

Det planlagte event d. 25. august er aflyst. Vi vil opdatere denne side med dato for nyt arrangement, når dette er planlagt.

Opstartsmøde for alle nye, godkendte Erhvervs-ph.d.-projekter. Arrangementet har til formål at forberede projektparterne til et vellykket og godt samarbejde samt give deltagerne mulighed for at netværke på tværs af de deltagende projekter, der alle har fået bevilling fra Innovationsfonden.

 

Hvem skal deltage?

 • Erhvervs-ph.d'en
 • hovedvejlederen i virksomheden
 • hovedvejlederen på universitetet deltage 

Alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de øvrige oplysninger, der er angivet i tilmeldingsblanketten.

Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig, eller én kan tilmelde alle deltagere fra projektet.

Er du bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre år, behøver du ikke deltage.

Formålet er, at:

 • klæde projektparterne på til et godt samarbejde
 • give mulighed for at netværke på tværs af projekterne
 • lade Innovationsfonden møde de projekter, vi har investeret i.

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold.

I skal bl.a. vise jeres projekt ved en poster session. I skal ikke holde oplæg om posteren, men være til rådighed for andre, der gerne vil høre nærmere om projektet (se guide til nedenfor).

Program

Program følger

Medbring dit projekt på en poster

Hvert projekt skal undervejs på mødet vise projektet under en poster session. Posteren skal både medbringes fysisk til Kick-off-mødet og sendes til erhvervsforsker@innofond.dk forinden.

Posteren skal indeholde:

 • Projektfakta
  Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende samt billede af den studerende, så interesserede kan finde vedkommende blandt deltagerne
   
 • Problem og løsning
  Hvilket problem løser dit projekt?
  Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
  Hvad er dit projekts forretningsmæssige og kommercielle potentiale?
  Hvad er dine specifikke forskningsmæssige- og forretningsmæssige udfordringer?
   
 • Andre relevante fakta og/eller best practice
  Andre relevante fakta og/eller dit bedste råd til at gennemføre et succesfuldt projekt som Erhvervs-ph.d. 

Posteren skal A3-format, dvs. 29,7 cm x 42 cm. De vil blive hængt op med elefantsnot.