BioMatch - Partnerskaber for en bæredygtig fremtid

Event
Ons. d. 22. jan.
Tid
12.00-15.30
Sted
Stakladen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000

Institut for Bioscience og Innovationsfonden ønsker at fyre op under tværgående samarbejder inden for klima, miljø, naturressourcer, grøn vækst og bæredygtig produktion. Derfor inviterer vi virksomheder, fonde, organisationer og myndigheder til at deltage i vores faglige netværksdag, BIO Match. 

Kom og vær med, når Connie Hedegaard sætter dagsordenen, hør om fundingmuligheder hos Innovationsfonden og i EU’s nye Horizon Europe, og tag hul på samarbejdet om en bæredygtig fremtid med de engagerede forskere på Bioscience.

Dit udbytte af BIO Match

Til BIO Match får du og din arbejdsplads mulighed for at skabe nye relationer og drøfte spændende muligheder for realisering af tværgående samarbejder mellem virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer, samt forskere og studerende fra Institut for Bioscience. Det er gratis at deltage, og konceptet for arrangementet er en blanding af korte oplæg og en markedsplads, hvor I kan få jeres egen stand.
Som deltager får du:

 • Adgang og inspiration til forsknings- og erhvervssamarbejder
 • Adgang til samarbejdspartnere til Erhvervs-ph.d.
 • Adgang til samarbejdspartnere til Erhvervs-postdocs
 • Mulighed for at synliggøre din virksomhed/organisation/fond, herunder aktuelle projekter og problemstillinger, over for forskere fra Bioscience
 • Mulighed for at indgå samarbejder om specialer eller Erhvervsprojekter med studerende
 • Networking med forskere fra Bioscience og deltagende repræsentanter fra andre virksomheder, fonde, organisationer og myndigheder.

One Minute Madness og messestand

Som deltager for en virksomhed, fond, organisation eller myndighed forbereder du på forhånd en et minut lang præsentation af din arbejdsplads, som skal indgå i arrangementets ”One Minute Madness”. Her præsenterer alle forskere og eksterne deltagere sig selv i en effektiv – og underholdende – pitch-session.

Herudover får du og dine kolleger mulighed for at indrette jeres egen stand på ca. 2×2 meter. Medbring fx roll-ups, brochurer eller andet merchandise. Vi stiller et cafébord til rådighed, og sørger for et bordskilt med jeres logo på. Se mere information om program, tilmelding, m.v. via
https://bios.au.dk/erhvervssamarbejde/bio-match/

Program

10.00 - 12.00: Du har mulighed for at sætte din stand op – Sandwich, vand og kaffe
12.00 - 12.15: Registrering af deltagere. Alle deltagere får udleveret navneskilte og program/deltagerliste.
12.15 - 13.20: Velkomst og korte inspirationsoplæg

 • VELKOMST
  v/ Peter Henriksen, institutleder på Bioscience og dagens konferencier (5 min).
   
 • PARTNERSKABER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID
  Connie Hedegaard, formand for AU’s bestyrelse, sætter dagsordenen med at give en status på arbejdet med FN’s verdensmål, universiteterne og virksomhedernes roller og arbejdet med formulering af missions i EU’s næste rammeprogram for forskning og innovation – Horizon Europe (15 min).
   
 • MULIGHEDER I INNOVATIONSFONDEN
  Tove Enggrob, programchef og Katrine Hauge Madsen, Scientific Officer, Innovationsfonden: Funding til forsknings-erhvervssamarbejde i alle kategorier. Om fondens formål, programmer og virkemidler (10 min).
   
 • EU’S NYE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING
  Lina Christensen, seniorrådgiver, og Thomas Steen Hansen, erhvervsrådgiver, Central Denmark EU Office: Horizon Europe. Muligheder og tendenser i EU’s nye udfordringsdrevne rammeprogram (10 min).
   
 • AU BIOS OG ERHVERVSSAMARBEJDER
  Tre korte inspirationsoplæg, hvor BIOS forskere deler erfaringer med aktuelle forsknings-erhvervssamarbejder: Dennis Trolle om InnoExplorer projektet WaterWebTools, Rikke Louise Meyer om forskning i biofouling på iNANO, og Lars Riis Damgaard om BIOMAP, en Grand Solution Investment fra Innovationsfonden. Formand for BIOS erhvervsudvalget, Annette Bruhn, introducerer.

13.20 - 13.30: Kort pause
13.30 - 14.00: One Minute Madness. Du får ét (1!) minut og ét slide til at præsentere din arbejdsplads, samt idéer og ønsker til samarbejder.
14.00 - 15.30: Networking ved stande. Networking og udveksling af idéer ved standene. Tapas/snacks, kage og 1 øl/vand til alle.
15.30: Tak for i dag

Meld din arbejdsplads til BIO Match 
(NB: Begrænset antal pladser!)

Har du spørgsmål til tilmelding og til dagen i øvrigt, kan du kontakte koordinator Ninna Skafsgaard (nsk@bios.au.dk) eller seniorforsker og formand for Erhvervsudvalget på Bioscience, Annette Bruhn (anbr@bios.au.dk).