Grønt informationsmøde om ’Bio-Based Industries Joint Undertaking’, GUDP, MUDP og Grand Solutions

Event
Man. d. 3 feb.
Tid
09:30-14:00
Sted
Teknologisk Institut, Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C. Konferencesalen i byg. 1 (hovedbygningen) på 5. sal.

Bliv klogere på det offentlig-private partnerskab BBI-JU under Horizon 2020, som har fokus på en effektiv udnyttelse af bioressourcer. Hør også om Miljøstyrelsens grønne programmer GUDP og MUDP samt Innovationsfondens Grand Solutions. Mødet finder sted den 3. februar 2020 i Aarhus.

På informationsmødet stilles der skarpt på universiteters, GTS-institutters, virksomheders (herunder SMV'ers) og øvrige aktørers konkrete muligheder for at ansøge om EU-finansiering fra Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), midler fra Miljøstyrelsens programmer Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) samt midler til den grønne omstilling via  Innovationsfondens Grand Solutions.

Endvidere vil der være mulighed for at høre Asbjørn Børsting, formand for Det Nationale Bioøkonomipanel fortælle om anbefalingerne fra panelet og hvorledes BBI-JU, GUDP samt Innovationsfoden kan bidrage til at virkeliggøre panelets anbefalinger.

Målgruppe

Mødet henvender sig til virksomheder, rådgivere, forskere og myndigheder

Sprog

Nogle oplæg er på engelsk, mens andre er på dansk.

Program

Selve mødet starter kl. 10, men der er registrering fra kl. 9.30.
 

10:00 - Welcome and "setting the scene"
/Niels Gøtke, Head of Division, Danish Agency for Science and Higher Education, member of BBI-JU States' Representatives Group

Presentation of Teknologisk Institut
/Anna Maria Hansen, Innovation Director, Teknologisk Institut

Q&A

10:30 - Anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel
/Asbjørn Børsting, formand for Det Nationale Bioøkonomipanel

11:00 - BBI-JU 2020 annual work programme and how to write a good BBI-JU proposal
/Dieter Brigitta, Project Officer, BBI-JU

Q&A

11:40 - BBI-JU Partnering Platform - how to build networks, how does DTI work with BBI-JU, Submission, and evaluation of proposals
/Dieter Brigitta, Project Officer, BBI-JU and NN DTI

11:50 - Hvilke muligheder har GUDP og MUDP for at give støtte til Bioøkonomi?
/Karen Munk Mortensen, Miljøstyrelsen

12:15 - Frokost med rundvisning på TI

13:00 - Innovation Fund Denmark programmes 2020 relevant for research and innovation or entrepreneurship within Bioeconomy
/Thomas Mathiesen and Connie Benfelt, Innovation Fund Denmark

13:30 - Horizon Europe og hvilke muligheder kommer der her for at støtte Bioøkonomi?
/Niels Gøtke, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

14:00 - Afslutning