Innovation og vækst - offentlige tilskud til innovationsudvikling

Event
Tors. d. 30. januar
Tid
Kl. 12 - 16
Sted
Sønderborg Vækstråd, Ellegårdsvej 36, 6400 Sønderborg

Har din virksomhed udviklingsidéer, som mangler ressourcer og viden for at blive til nye produkter og løsninger, der kan skabe vækst og beskæftigelse? Så kom og hør om muligheder for at modtage offentlige investeringer og tilskud, der medvirker til at accelerere din forretningsudvikling, og få præsenteret cases fra lokale virksomheder.

Arrangementet starter med sandwiches, og afsluttes med mulighed for 1:1 samtaler vedrørende konkrete støttemuligheder.

Deltagelse er gratis. Antallet af pladser er begrænset.
Ved spørgsmål kontakt Lone Reimer, mobil: 24435213, mail: liri@sonderborg.dk

Program:

12.00 - Sandwiches

12.30 - Velkomst v. Gustav Nebel, Sønderborg Vækstråd

12.35 - Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) v. Mads Lyngby Petersen, Energistyrelsen

13.00 - Innobooster og Grand Solitions - Innovationsfondens investeringsprogrammer v. Mads Stubgaard-Schmidt, Innovationsfonden

13.25 - Case: Fr. Petersen Maskinfabrik A/S v. Henrik Leimand, Fr. Petersen Maskinfabrik A/S

13.50 - Pause

14.05 - Horizon 2030 / Eu's støtteprogrammer til SMV'er v. Else Dyekjær Mejer, Det Syddanske EU-kontor

14.30 - Case: Gråsten Teglværk v. Jacob Bendtsen, Gråsten Teglværk

14.55 - Afslutning v. Gustav Nebel, Sønderborg Vækstråd

15.00-16 - Mulighed for 1:1-samtaler om støttemuligheder med Innovationsfonden og Det Syddanske EU-kontor

Seminaret er organiseret i samarbejde mellem Sønderborg Vækstråd, Innovationsfonden, EUDP, Det Syddanske EU-kontor, Tønder Erhvervsråd, Business Aabenraa, Haderslev Erhvervsråd, CLEAN og Interreg Deustchland - Danmark.