Dialogmøde mellem Innovationsfonden og klynger

Event
Tirsdag d. 10. marts
Tid
12.00-15.00
Sted
Videnbyen Cortex Park 26, 5230 Odense M.

Innovationsfonden og de danske klynger arbejder for samme sag: at styrke innovationen i de danske virksomheder.

Innovationsfonden investerer årligt millioner i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets udfordringer. De danske klynger og innovationsnetværk når årligt ud til over 18.000 virksomheder, som i kraft af deres deltagelse udvikler tusindvis af nye innovationer. 
Samtidig sætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Strategi for decentral erhvervsfremme fokus på et mere sammenhængende erhvervs- og innovationsfremmesystem.

Samarbejdet mellem Innovationsfonden og klyngerne er allerede godt i gang, men der er mulighed for endnu mere synergi. Derfor inviterer Cluster Excellence Denmark og Innovationsfonden klynger og innovationsnetværk til uformelt dialogmøde, hvor gensidig idéudvikling og erfaringsudveksling er i højsædet.

På dialogmødet kan du:

 • Idéudvikle på nye samarbejdsmodeller og -former mellem Innovationsfonden og klynger
 • Erfaringsudveksle om klyngers roller i forbindelse med Innovationsfondens kommende Grand Solutions-opslag
 • Få indblik i Innovationsfonden og deres seneste satsninger
 • Drøfte Innovationsfondens Innobooster-ordning og mulighederne for jeres medlemsvirksomheder

Dialogmødet er forbeholdt medarbejdere i Innovationsfonden og ansatte i klynge- og innovationsnetværkssekretariater, som arbejder med innovation. 

Deltagelse i dialogmødet er gratis, men kræver registrering.
For registrering og mere information: Kaspar Nielsen, projektchef, Cluster Excellence Denmark, kan@clusterexcellencedenmark.dk

Program:

 • 12.00 Networking og sandwich
   
 • 12.30 Velkommen og introduktion til Innovationsfonden v/ Innovationsfonden 
  Innovationsfonden giver et indblik i Fondens  arbejde og læringerne fra den nylige evaluering  af Fonden og skitserer mulige nye former for  
   
 • 12.45 Klyngenyt og indblik i eksisterende samarbejder med Innovationsfonden v/ Cluster Excellence Denmark
  Cluster Excellence Denmark giver et indblik i klyngeverdenen netop nu. Hvilken rolle har  klynger i den nye erhvervsfremmestrategi, og  med hensyn til at sikre sammenhængskraft i  systemet. Samtidig gives indblik i nuværende  samarbejder mellem klynger og Innovationsfonden
   
 • 13.00 Erfaringer med samarbejde med Innovationsfonden v/ klyngeleder 
  En klynge fortæller om erfaringerne med at ar-  bejde sammen med Innovationsfonden. Hvordan har man formet samarbejdet, hvad har været  værdien for (medlems-) virksomhederne, hvad  har virket, og er der plads til forbedring?
   
 • 13:15  Dialog og fælles erfaringsudveksling
   
 • 14.30 Opsamling, de næste skridt og afrunding