Konference: Missioner som drivkraft for innovation

Event
15. september
Tid
13.00 - 16.30
Sted
BLOX

Internationalt tales der om missionsdrevet innovation som en måde at omsætte komplekse samfundsudfordringer til konkrete, retningsgivende og ambitiøse mål, som giver bæredygtige forsknings- og innovationsaktiviteter. Missioner som rammesætning af strategisk forskning og innovation har også vundet indpas i Danmark.

Danmark har med regeringens grønne forskningsstrategi sat sig selv i førertrøjen for at bruge den missionsdrevne tilgang til at adressere komplekse samfundsproblemer, og som en ramme for at skabe innovative løsninger på tværs af sektorer.

Med de fire grønne forskningsmissioner, som blev lanceret i 2020 og som udmøntes af Innovationsfonden, har vi i Danmark præciseret nogle af de centrale mål, vi skal nå, hvis 2030-målet om 70 pct. CO2-reduktion skal lykkes.

Missions-orienteret innovation lægger op til at flere aktører – universiteter, virksomheder og vidensinstitutioner – indgår i nye former for samarbejde på tværs af sektorer og faglige områder. Men missions-orienteret innovation er stadig et meget nyt felt med behov for konkretisering, metodeudvikling og opbygning af viden og erfaring.

Innovationsfonden inviterer til en halvdagskonference med fokus på missionsorienteret innovation mhp. at blive klogere på, hvordan vi griber opgaven an. Konferencens målgruppe er forskere og forskningsledere, virksomheder, videninstitutioner samt offentlige aktører med relation til Danmarks innovations- og erhvervsfremmesystem.

Konferencens formål er at løfte vidensniveauet i Danmark indenfor missionsorienteret innovation, herunder i relation til regeringens fire grønne forskningsmissioner.

Program:

12.30: Ankomst & netværk

13.00: Velkommen v. Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør, Innovationsfonden

13.10: Dagens program v. ordstyrer Christian Bason, direktør, Dansk Design Center

13.15 : Internationalt keynote oplæg The challenge of translating research into mission impact m. Q&A v. Cheryl Martin.

Cheryl Martin er grundlægger af Harwich Partners, LLC, der arbejder på at identificere kritiske forretnings-, teknologi-, økonomiske-, lovgivningsmæssige og politiske drivere, der accelererer adoptionen af nye teknologier på vigtige markeder, såsom energi, materialer og Medtech.

Derudover er Cheryl Martin udpeget til Innovationsfondens Missions International Advisory Board, der skal yde strategisk rådgivning til fonden i det fortsatte arbejde med at nå i mål med de fire missioner, som regeringen har udpeget i sin grønne forskningsstrategi.

14.00: Paneldebat 1: Hvordan lykkes en mission, og hvad kræver det? Modereret af Christian Bason

Paneldeltagere:

 • Christian H. M. Ketels, Dr., er næstformand for Innovationsfonden, og har i den forbindelse stået for en større undersøgelse af det danske innovationssystem i 2019. Christian er til dagligt rådgiver og Visiting Executive på Harvard Business School, og han har tidligere været cheføkonom i Boston Consulting Group.
 • Lars Frølund er Special Advisor for Innovation i NATO. Han har i sin forskning fokus på succeskriterierne for universitets-/erhverv partnerskaber, innovationsøkosystemer og missionsdrevet innovation og forskning. Endvidere sidder han i bestyrelsen ved Innovationsfonden.
 • Stina Vrang Elias er administrerende direktør hos tænketanken DEA – en uafhængig tænketank, som arbejder med analyser og undersøgelser inden for uddannelse, forskning og innovation. Hun er formand i bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Derudover er hun medlem af regeringens Disruptionråd, og har været formand for regeringens ekspertgruppe vedr. Voksen-, Efter- og Videreuddannelse.
 • Mikkel Skovborg er Senior Vice President hos Novo Nordisk Fonden. Her er han ansvarlig for aktiviteter indenfor området innovation og iværksætteri. Han har tidligere arbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og været udviklingschef hos tænketanken DEA.

14.35: Pause og netværk

14.55: Dansk keynote oplæg m. Q&A Hvordan kan decentrale data bidrage til realisering af missioner? v. Fritz Henglein, Professor, Programming Languages and Theory of Computing.

Fritz Henglein er professor ved Københavns Universitet, Datalogiske Institut. Han har i sin forskning særligt fokus på Programming Languages and Theory of Computing, herunder anvendelsen af programmering indenfor sundhedsfaglige - og statslige systemer.

15.25: Paneldebat 2: Hvordan får vi etableret impact drevne partnerskaber med kommercielt potentiale? Modereret af Christian Bason

 • Jonas Engberg, Chef for Partnerskaber og Innovation, CARE Danmark. Han har tidligere arbejdet som bæredygtighedsdirektør hos IKEA.
 • Mette Fjord Sørensen er underdirektør og chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed hos Dansk Industri. Hun har tidligere arbejdet Policy Lead hos Novo Nordisk og før dette været uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv. Desuden har hun arbejdet som politisk rådgiver for Det Konservative Folkeparti.
 • Lina Gandløse Hansen er afdelingschef for Trade Council, Udenrigsministeriet, hvor hun sidder i afdelingen for Eksport, Innovation og GPA. Tidligere har Lina arbejdet som direktør for det europæiske område ved Invest in Denmark, Udenrigsministeriet.

15.55: Opsamling og tak for i dag v. Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør, Innovationsfonden

Fokus vil være på:

 • Hvordan tilrettelægges missioner så de udløser reel innovation og nye vækstmuligheder?
 • Hvordan arbejdes tværfagligt og tværsektorielt med missioner?
 • Hvilke tilgange og metoder kan bidrage til at missioner lykkedes? Hvordan kan der sættes mål for missioner?
 • Hvordan forbindes det danske missionsarbejde til internationale dagsordener, markeder og aktører?

Emnerne vil blive belyst gennem en række keynote oplæg og panelsamtaler. Konferencen vil fokusere på et dansk publikum men vil omfatte oplæg fra internationale eksperter, der kan dele erfaringer og sætte de danske indsatser i en europæisk og global kontekst.

Konferencen holdes den 15. september 2021 kl. 13.00-16.30. Konferencen holdes med fysisk deltagelse i BLOX i København.