mission22

Danmarks grønne missioner har brug for opbakning fra det samlede innovationssystem

Af Anders Eldrup, forperson, og Christian H. M. Ketels, næstforperson, Innovationsfonden

Startskuddet har lydt, og det konkrete arbejde for at nå målene i Danmarks grønne missioner er for alvor i gang. De fire forsknings- og innovationspartnerskaber skal alle bidrage markant til den grønne omstilling af samfundet og dykke ned i udviklingen af bæredygtige klimateknologier til gavn for Danmark og resten af verden. Det er en ny måde at arbejde på, det er ambitiøst, og der er lange, ufremkommelige veje til målene. Vi indsamler nu erfaringer med etableringen af missionerne. Der er utvivlsomt ting fra denne første runde, vi kan forbedre og gøre bedre næste gang.

Hvad er det særlige ved missionerne, og hvad går de ud på?

Missionspartnerskaberne skal henholdsvis arbejde med, hvordan vi opsamler, opbevarer eller anvender CO2. Hvordan vi udvikler grønne brændstoffer til transport og industri – herunder Power-to-X. Hvordan vi sikrer et klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion. Og sidst men ikke mindst, hvordan vi får udviklet den cirkulære økonomi med fokus på bedre udnyttelse af plast og tekstiler. Alt sammen noget, der skal være med til at sikre, at vi når de politiske klimamål om 70 procent reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Ambitionerne er store.

De fire missioner er nu søsat, og de 700 millioner kroner fra Innovationsfonden til den første indsats er fordelt. Ved et kick off-event i sidste uge i Ovnhallen på CBS lænede de fire formænd for partnerskaberne sig ind i ambitionerne og signalerede seriøst engagement i at få leveret på forventningerne. Så partnerskaberne er klar og i fuld gang med at organisere arbejdet. For at lykkes kræver det dog, at hele innovationssystemet løfter i flok og tager ejerskab. Samtidig kræver det yderligere finansiering end de 700 millioner kroner, som Innovationsfonden har investeret. Disse penge kan både komme fra det offentlige og fra det private – og i den bedste verden vil det være et mix. Dertil skal det siges, at hvis den missionsdrevne tilgang virkelig skal batte noget, så er der behov for, at aktørerne tænker det som mere end en engangsinvestering. Vi har brug for løbende investeringer, hvis vi skal komme i mål med den grønne omstilling.

Hele den missionsdrevne tankegang er noget, som er på manges læber rundt om i verden. Og det forstår vi godt. Med så store, nogle vil sige gigantiske, udfordringer vi står med, når det kommer til den grønne omstilling, er det helt afgørende med fokuserede, fælles mål. At aktører fra forsknings- og innovationssystemet, GTS’er, virksomheder og offentlige og private institutioner går sammen i stærke partnerskaber. På den måde sikrer vi, at alle tager ejerskab. Allerede nu har vi kunnet mærke, hvor meget energi og vilje, som alle involverede lægger i arbejdet med missionerne. Det glæder os.

Den missionsdrevne innovation er ny i Danmark, og har krævet en helt ny tilgang for at understøtte udvikling af målrettede partnerskaber. Vi er dermed stolte af, at alle de centrale aktører i Danmarks grønne missioner har fundet hinanden, og at de fire partnerskaber står skulder ved skulder i det fremadrettede arbejde med at gøre Danmark grønnere. Vi ved, at ambitionerne er store. Derfor er det altafgørende, at vi har et godt og stærkt samarbejde. Kun på den måde sikrer vi, at der kommer en masse god læring ud af missionsarbejdet, og at vi kommer i mål.

Innovationsfondens investering er som skrevet kun startskuddet på den lange, grønne rejse, som de missionsdrevne partnerskaber nu skal ud på. Der er brug for langt flere midler og mere opbakning, end det Innovationsfonden bliver bedt om at stille med politisk. Heldigvis begynder private fonde, pensionskasser, myndigheder og internationale investorer som for eksempel EU-systemet at melde sig på banen. Vi håber, at mange flere aktører følger trop.

Kun sammen kan vi lykkes med den grønne omstilling.