Mød Innovationsfonden og få 1:1 vejledning i fondens programmer

Event
Tirsdag d. 6. marts
Tid
Kl. 15.30 til 16.15
Sted
Sjællands Universitetshospital - Roskilde, Lille Auditorium, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Onsdag d. 3. april inviterer Region Sjælland til et møde, hvor du kan blive klogere på Innovationsfondens programmer, og hvordan de på forskellig vis understøtter, at viden omsættes til kommercialisering og samfundsnytte.

På mødet vil Innovationsfonden sætte særligt fokus på de nye programmer: InnoExplorer, Industrial Fellow og InnoFounder - Experienced.

Efterfølgende er der mulighed for 1:1-seance med fondens programansvarlige om dit konkrete projekt, specifikke spørgsmål mm.

Tilmelding til najorg@regionsjaelland.dk senest den 27.3.19. Angiv samtidigt om du vil booke tid til en efterfølgende 1:1-snak med fondens programansvar-lige (ca. 15 min).

Det er gratis at deltage.

 

De nye programmer:

InnoExplorer har til formål at hjælpe forskere på universiteter og hospitaler med midler til at afdække deres videns- og forskningsresultaters kommercielle potentiale. I projekterne kan indgå aktiviteter som er med til at afdække forskningsresultaternes potentiale, fx validering af resultater, yderligere tests i forhold til at kommercialisere resultaterne og markedsundersøgelser.

Der kan ansøges mellem 500.000 kr. og 1,5 mio. kr. og projektet kan vare op til 12 måneder. Investeringen dækker udgifter til de ansattes løn, brug af institutionens ressourcer, samt øvrige udgifter. Ordningen er udviklet i samarbejde med universiteterne.

Den første ansøgningsrunde har deadline den 30. april 2019.

 

Industrial Fellow er et erhvervsrettet projekt som en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en forsker med kompetencer på meget højt niveau udfører i samarbejde med hinanden. Forskeren er allerede ansat i én af organisationerne og vil under forløbet befinde sig helt eller delvist i den anden organisation. Her vil forskeren udføre eller arbejde med planlægning af fælles forsknings, innovations- og udviklingsaktiviteter, der fremmer forskerens karriere, giver værdi for begge organisationer og knytter dem tættere sammen.

Industrial Fellow-projekter har en varighed fra seks måneder til to år.

Den første ansøgningsrunde forventes at have deadline først på efteråret.

 

InnoFounder – Experienced er rettet mod personer med betydelig erhvervs- eller forskningserfaring. For at kunne ansøge om at blive optaget på InnoFounder – Experienced, skal ens iværksætteridé være på det tidlige stadie, men dog typisk have nået et vist niveau af modenhed og have været igennem indledende tests eller have udviklet en tidlig prototype. Programmet er åbent for alle fagområder, så længe idéen er innovativ og har potentiale til at skabe en bæredygtig forretning.

InnoFounder - Experienced et 1-årigt forløb med en månedlig ydelse på 30.000 kr. samt et engangsbeløb på 100.000 kr.

Programmet optager det første hold i foråret 2019 som et pilotprojekt.