10 mio. til forskning indenfor bioressourcer

Innovationsfonden øremærker i 2017 10 mio. kr. til Erhvervsforskerprojekter indenfor temaet bioressourcer. 

ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter, som har fokus på at udvikle og anvende ny viden om fødevarer, sundhed, livsstil, forbrugeraspekter og deres sammenhænge styrkes med en investering på 10 mio..

Investeringen omfatter også projekter der omhandler produktion af bioressourcer, bioøkonomi, klima- og miljøfaktorer, regulering og samfundseffekter, og deres sammenhænge.

Innovationsfonden ønsker desuden ansøgninger som har fokus på danske styrkepositioner indenfor økologiske fødevarer mv.

Derudover modtager fonden også gerne ansøgninger på projekter, der sigter mod forebyggelse af madspild. 

Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet? Læs mere på Erhvervsforsker.dk

Hent opslag

Nyheder

Kontakt 

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Mail: erhvervsforsker@innofond.dk