2020 covid-19

Året der gik i Innovationsfonden

2020 bliver et år vi aldrig glemmer. Heller ikke i Innovationsfonden, hvor Coronakrisen også har sat sit præg. Fonden har til opgave at bidrage til at løse væsentlige samfundsudfordringer, og det har betydet investeringer i en lang række covid-19-forskningsprojekter. Derudover har fonden investeret massivt i grønne projekter, der skal bidrage til den grønne omstilling af samfundet og erhvervslivet.

2020 har samtidig været et forandringens år for Innovationsfonden. Folketingets partier har indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven for næste år, der indebærer, at Innovationsfonden til næste år skal intensivere indsatsen inden for grøn omstilling og klimaområdet - og kommer til at løfte en stor og vigtig opgave med at udmønte fire strategisk udpegede grønne missioner, som regeringen har Folketinget har besluttet i en ny grøn forskningsstrategi.

De grønne missioner er:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Aftalen om forskningsreserven for næste år betyder, at Innovationsfonden skal udmønte knap 2 mia. kr. til forskere, virksomheder og iværksættere i 2021.

Hovedparten kommer til at gå til grøn forskning og innovation.

Læs mere om fordelingen af forskningsreserven 

Læs mere om regeringens grønne forskningsstrategi 

2020 blev også året, hvor lovgrundlaget, der definerer Innovationsfondens virke, blev justeret. Det får konkret betydning for fondens udmøntning af midler til næste år, da fonden fremover skal investere størstedelen af bevillingsbudgettet inden for politisk udvalgte temaer.

Temaerne er:

  • Ambitiøse og varige grønne forskningsinitiativer
  • Lifescience, Sundhed og Velfærdsteknologi
  • Teknologi og innovation der kan fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark

Læs mere om temaerne, og hvad de betyder for fondens programmer

Læs mere om fondens nye lovgrundlag

Ny strategi
Også internt i fonden har året budt på forandringer. Med en ny strategi frem mod 2025 ønsker Innovationsfonden at samle innovationssystemet og realisere det store innovationspotentiale i Danmark. Det skal ske med fire strategiske fokusområder, der handler om at skabe en meningsfuld organisation, fremme internationalisering, samle innovationssystemet og udvikle talentbasen.

- Med de nye strategiske fokusområder skal vi sikre, at fonden bliver endnu bedre til at lykkes med vores mission, som er at investere aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalyserer samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder med det sigte at skabe værdi og arbejdspladser. Vi er allerede i fuld gang med at tilpasse organisationen, så vi kan levere den høje kvalitet, som er vores ambition – og som omverdenen forventer af os, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden.

Læs mere om fondens nye strategi

COVID-19 og innovation
Coronakrisen betød, at Innovationsfonden tilbage i marts igangsætte en række hasteinitiativer målrettet covid-19-pandemien. Ud over at yde hjælp til trængte iværksættere og startups og investere ekstraordinære midler i smv’er investerede fonden også i en række covid-19-relaterede forskningsprojekter, der havde – og stadig har – til formål at afbøde konsekvenserne af krisen. Se nogle af projekterne her:

Innovationsfonden har også investeret i en række COVID-19 projekter

Iltrobot fra dansk virksomhed hjælper coronasmittede og sundhedspersonale

Dansk virksomhed udvikler en boks med UVC-lys, der fjerner coronavirus fra arbejdsredskaber

Nordjysk start-up vil afhjælpe manglen på værnemidler med optimering af 3D-printere

Det har været et rekordår for Innovationsfonden med hele 5857, en stigning fra 4410 året før og 1.217 bevillinger, mod 1050 i 2019. Her er et lille udpluk af nogle af de projekter, fonden har været med til at sætte i gang i 2020:

Grand Solutions:
Nyt stort forskningssamarbejde skal udvikle persontilpasset behandling af type 2-diabetes med hjælp fra nye og smarte insulinpenne, der gør både patient og læge klogere på sygdom og behandling.

Nyt maritimt satellitnetværk skal øge sikkerhed for skibsfart i ishavet

Ny blodprøvetest skal forbedre overlevelseschancerne for mennesker med kræft

Innoexplorer:
En særlig støttestrømpe kan sikre patienter hurtigere genoptræning, kortere indlæggelser og bedre livskvalitet samt spare samfundet for mange millioner kroner.

Innobooster:
Continued Fashion har udviklet en digital platform, som hjælper modebrands med at forbedre deres klimaregnskab gennem udlejning og gensalg af tøj.

Innofounder:
Startup-virksomhed vil bekæmpe madspild: Når du spiser en cashewnød, går en hel frugt til spilde. 

Blue Lobster har lavet en app, der hjælper fiskere med at sælge direkte til kunderne, så fisken lander på bordet inden for 48 timer, efter den er fanget.

Grøn iværksættervirksomhed udvikler bæredygtig og genanvendelig erstatning til plastemballage

Erhvervsforsker:
Erhvervsforskerforløb skal sikre grundvandet mod forurening