Årets Talenter 2017

Vinderne af Årets Talenter er med til at nedbringe luftforurening, effektiviserer vindmøller ved brug af laser og effektiviserer LEGOs produktion. Talenterne blev hyldet på den årlige EliteForsk-konference den 23. februar 2017.

Carl Meusinger

I dag dør flere hundredetusinde for tidligt hvert år grundet luftforurening, som er en af vor tids helt store udfordringer.  

Carl Meusinger har udviklet en ny løsning til rensning af den røg, industrien - eksempelvis gartnerier - udleder. Løsningen er både billigere at installere og drive end traditionelle anlæg og kan være med til at nedbringe antallet af mennesker, der hvert år dør for tidligt. Derfor er Carl Meusinger et af Årets Talenter.

Carl Meusinger, 32 år, arbejder som erhvervs-postdoc på Kemisk Institut på Københavns Universitet og produktingeniør på Airlabs i København 
Tlf.: 3917 8258
Mobil: 29663608
Mail: carl.meusinger@airlabs.com

Qi Hu

Mindre og grønnere elregninger er inden for rækkevidde. Ny opfindelse effektiviserer vindmøller ved brug af laser.

Qi Hus projekt er både en billigere og mere præcis måde at måle vinden på toppen af en vindmølle. Det betyder, at vindmøllerne vil kunne producere mere strøm, fordi mere præcise vindmålinger betyder bedre udnyttelse af optimale vejrforhold. Derfor er Qi Hu et af Årets Talenter.

Qi Hu, 30 år, er ph.d.-studerende på Danmarks Tekniske Universitet og forsvarede sin ph.d. i maj 2016
Tlf.: 2494 5780
Mail: qh@windarphotonics.com

David Bue Pedersen

Ved en nytænkende brug af 3D-print har David Bue Pedersen i samarbejde med LEGO udviklet en måde, der kan effektivisere LEGOs produktion.

David Bues projekt omhandler hurtigere, mere kompleks og præcis 3D-printning. Projektet har potentiale til at forkorte processer, der normalt kan tage flere uger, ned til at kunne klares på få dage. I fremtiden måske endda få timer. Derfor er David Bue et af Årets Talenter.

David Bue, 35 år, er forsker i mekanik og ph.d. fra DTU. Til dagligt forsker David Bue primært i brugen af 3D-print på Institut for Mekanisk Teknologi
Tlf.: 4525 4810
Mail: dbpe@mek.dtu.dk

- At være innovativ og bryde grænser handler om at være nysgerrig, at have modet og stædigheden til at udforske verden, bøje kendte forme og finde nye løsninger og nye måder at se verden på, forklarer Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard Andersen og fortsætter:

- Bedre udnyttelse af vores forskning kræver investeringer i det, som ingen endnu har skabt. Og det er Innovationsfondens fokus. Derfor er jeg glad for, at vores priser alle går til mennesker og projekter, der fremmer erhvervslivet og påvirker vores samfund og måden, vi lever på.

Årets Talent 2017
Vinderne
Åben sektion, Vinderne
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk