Anders Eldrup 2

Anders Eldrup: Balance mellem private og offentlige fonde er vigtigt

Anders Eldrup blev i marts 2022 udpeget som ny forperson for Innovationsfonden. I dette interview fortæller han, hvad han ser som Innovationsfondens vigtigste rolle, og hvorfor private fonde ikke kan drive udvikling og innovation alene.

 

Hvorfor har du sagt ja til at blive ny forperson for Innovationsfonden?

Vi lever i dag højt på de stærke virksomheder, som er født for 40 – 50 år siden, som nu er store og velkørende. Vi ved også, at om 50 år er det nogle andre virksomheder, der skal trække læsset, og frøene til dem skal sås nu. Jeg er meget optaget af, at vi har et fantastisk velfærdssamfund, som er bedre end noget andet sted i verden, og det skal vi passe godt på. Det gør vi ikke, hvis vi ikke kultiverer nye virksomheder, der bidrager til vækst og velstand i Danmark. Det er en vigtig opgave, som jeg gerne vil arbejde for.

Ser du det som Innovationsfonden rolle at spotte de nye store virksomheder?

Opgaven er bredere end som så, men det er godt at have nogle store virksomheder, nogle fyrtårne, der kan lyse op og vise vejen. Tyngden i vores erhvervsliv er dog de små- og mellemstore virksomheder, og det er i høj grad fra dem, innovationen skal komme. Det er vanskeligt at få innovation til at blomstre i en stor virksomhed, hvor der er mange regler og systemer. Det er nemmere i en mindre og mere agil virksomhed. Derfor holder de store også nøje øje med, hvad der sker hos iværksætterne og de små virksomheder inden for deres område. Det er der de nye ideer og løsninger fødes – og derfor skal vi også sikre en god grobund for iværksættere i Danmark.

Hvor spiller forskningen en rolle i det?

Ny viden og udviklingen af grundlæggende nye løsninger kommer oftest fra forskningen, og når vi bruger mange milliarder årligt på dansk forskning, skal vi sikre os, at den også kommer ud og skaber værdi i samfundet. Heldigvis ser jeg en større tradition i dag for samarbejder mellem universiteter og virksomheder end tidligere, hvor udviklingen foregik meget i to adskilte verdner. Gradvist er de barrierer ved at blive brudt ned, og det mener jeg er en stor styrke for Danmark og en af Innovationsfondens vigtigste opgaver at understøtte.  

Hvordan ser du Innovationsfondens rolle i de kommende år?

I Danmark er vi begunstiget af, at vi har privatejede fonde, som giver store donationer til forskning, udvikling og innovation. Men i et politisk styret velfærdssamfund er det vigtigt, at det ikke er den private sektor, i hvert fald ikke alene, der driver udviklingen af de nye løsninger og områder. Det er vigtigt, at der også er offentlig støttet forskning og innovation, som har tyngde, og som kan være med til at sætte prioriteterne. Det vil i de kommende år blive interessant at finde en god balance mellem offentlige og private fonde.

Hvad kan konsekvensen være, hvis balancen ikke er der?

Hvis forskning og innovation udelukkende var finasieret af private fonde, ville vi få nogle meget skævvredne prioriteringer. F.eks. ville sundhedsområdet spille en stor rolle. Men hvis politikerne mener, at det vigtigste i det her samfund er den grønne omstilling, er det ærgerligt, hvis alle udviklingspenge går til sundhed, og ingen går til grøn omstilling. Det er en politisk opgave at foretage de prioriteringer.

Hvad er Innovationsfondens vigtigste opgave lige nu?

Vi har fået en lidt vanskelig opgave med vores nye lovgrundlag, hvor vi skal understøtte hele værdikæden fra grundlagsskabende forskning til den lille iværksætter. Derfor skal vi overveje meget grundigt, hvordan midlerne præcist skal balanceres. Skal vi være tungest i den ene ende af kæden eller den anden ende. Eller skal det prioriteres ligeligt over det hele? Hvordan anvender vi bedst de midler, vi får stillet til rådighed? Det er nemt at stille spørgsmålet, men det er ikke helt så nemt at svare på.

Og her ligger der vel en anden opgave i forhold til koordineringen med fondens omverden?

Jeg ser det som Innovationsfondens opgave som forvalter af offentlige midler at være meget omhyggelig med, hvordan midlerne bruges bedst muligt. Det betyder, at vi skal se på, at der ikke er for meget overlap mellem de offentlige fonde, så vi får mest muligt ud af pengene. Grundmodellen er sund og fornuftig. Men der kan laves nogle finjusteringer, så man bliver skarpere på nogle af grænsedragningerne.