Danmark kan få mere ud af sine forskningskroner

Debat: Innovationsfondens Priser blev slutningen af januar uddelt til en række fremragende forskere, der har omsat deres forskning til værdi for samfundet. Men det er ikke alle innovative projekter, der når så langt. Det skyldes, at vi kategoriserer forskning på en måde, der ikke altid passer til virkeligheden.

23. februar 2018

Debatindlæg fra Politiken 23. februar 2018 Sektion 2 (Kultur) Side 6 (Debat) Anja Boisen og Peter Høngaard Andersen, hhv. næstformand og direktør i Innovationsfonden

I slutningen af januar fejrede vi syv forskere og opfindere, som har haft modet til at bevæge sig ud på dybt vand for at skabe resultater, der skaber værdi for samfundet, bl. a. har fremavlen af en særlig type køer muliggjort en gigantisk klimabesparelse, og et nyt it-system har revolutioneret Haldor Topsøes produktion.

DET ER FORSKERNES evne til at koble deres forskning med virkeligheden, der får omverdenen til at hædre dem. Det er deres resultater og applikation af disse resultater, der gør dem værdige til anerkendelse, men jo flere forhindringer de skal igennem, jo sværere bliver det at nå dertil.

Det offentlige skelner skarpt mellem de forskellige stadier, som forskning og innovation kan befinde sig på. Denne opdeling af arbejdsopgaver virker jo umiddelbart rationel og fornuftig, men i praksis er virkeligheden anderledes. Et ryk fra én silo til en anden er ingen nem affære, og da forskning og innovation hurtigt kan gå fra de tidlige stadier til en konkret idé og tilbage for at fejlrette, kan man rykke silo utallige gange.

Vores tese er, at Danmark kunne få mere ud af vores offentlige investeringer i forskning ved at gøre op med kasseopdelingen.

Det har vi arbejdet på i Innovationsfonden, siden vi blev etableret i 2014. Vi sigter bl. a. efter, at forskerne ikke skal standse op og søge en ny kasse, hver gang de når en ny milepæl, men at de kan tage pengene med rundt i værdikæden, som det måtte passe til netop deres projekt.

Forskningens og innovationens udfordringer er dog ikke løst alene ved at nedbryde siloer. En ændring af kulturen blandt nogle forskere ville give dem en mere resultatorienteret arbejdsform og gavne landet i det lange løb.

Mange har læst forandringens vinde og arbejder målrettet på slutresultater, der er til værdi for Danmark. Men desværre sidder mange dygtige forskere stadig bag lukkede døre uden at være bevidst om det potentiale, netop deres forskning har i samfundet. Hvis også deres forskning blev omsat til værdi gennem innovationsprocesser og kommunikeret, kunne vi alle høste frugten af deres hårde arbejde i form af f. eks. nye behandlingsmetoder, mere effektive offentlige systemer og store fortjenester.

INNOVATIONSFONDENS formål er at få mere værdi ud af de offentlige forskningskroner.

Vi belønner forskere, som skaber værdi af forskning gennem innovation, og kommunikerer deres resultater, så skatteyderne forstår, hvad de får for deres penge. Det er lige præcis, hvad vinderne af Innovationsfondens Priser formåede. De omsatte deres forskning til værdi, og det har kastet resultater til gavn for både Danmark og udlandet af sig. Gør vi op med den antagelse, at forskning og innovation er en lineær proces, der kan sættes i kasser, kommer vi til at se meget mere af den slags excellent forskning, som har ægte samfundsrelevans.

Innovationsfonden hædrer excellent dansk forskning

  • Fredag den 26. januar blev sløret løftet for vinderne af Innovationsfondens Priser. Vinderne har med deres mod og vilje skabt resultater, der er til gavn langt uden for Danmarks grænser.  
    Læs mere

Kontakt

​Konstitueret kommunikationschef Thomas Bjerre
Mail: thomas.bjerre@innofond.dk
Tlf. 61905019