Klode lys global

Disse internationale programmer prioriterer Innovationsfonden i 2024-2026

Innovationsfondens bestyrelse besluttede i juni, hvordan fonden skal prioritere det internationale engagement i 2024-2026 (flerårig investeringsplan for internationale programmer, MAP). Efterfølgende traf bestyrelsen beslutning om at revidere den flerårige investeringsplan, og tilføje flere Horizon Europe-partnerskaber, på baggrund af en ændret ressourcesituation.

Udover Nordiske, bilaterale og EUREKA-udbud sigter Innovationsfonden derfor efter at kunne deltage i forsknings- og innovationsudbud inden for følgende nye europæiske programmer - under forudsætning af den årlige bevilling på finansloven: 

Sundhed

 • One Health Antimicrobial Resistance
 • European Partnership for Personalised Medicine
 • Rare Diseases
 • Pandemic Preparedness

Ny teknologi

 • Chips JU

Grøn omstilling

 • Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology living labs and research infrastructures
 • Agriculture of Data
 • Animal Health and Welfare
 • Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate (Future Foods)

Innovationsfonden fortsætter engagementet i følgende eksisterende programmer:

 • European Partnership Programme for Innovative SMEs, Eurostars and Innowwide
 • Nordforsk og Nordic Energy Research, herunder et kommende tværfagligt udbud om grøn omstilling inden for energisektoren med fokus på samfundsudfordringer
 • EUREKA ad hoc udbud
 • EUREKA ad hoc forventet årligt udbud inden for kvanteteknologi
 • Transforming Health and Care Systems (THCS)
 • ERA4Health
 • M-ERA.NET 3
 • Biodiversa+
 • Water4All
 • Sustainable Blue Economy
 • Clean Energy Transition
 • Driving Urban Transitions
 • EUREKA Cluster ITEA 4
 • EUREKA EUROGIA
 • Bilateralt samarbejde med USA, Indien og Kina.

Innovationsfonden investerer i internationalt samarbejde for at styrke dansk forskning og innovation samt fremme danske innovative løsninger globalt. Ambitionerne for Innovationsfondens internationale samarbejde baserer sig på fondens internationale strategi i kombination med Innovationsfondens flerårige investeringsplan på det internationale område, MAP.