Lyspære græs

Ekstra midler til grønne missionsprojekter

Folketingets partier har i 2022 lagt 295 millioner kroner oven i puljen af midler til realisering af fire grønne missioner. Midlerne kan søges til af forskere og virksomheder gennem Innovationsfondens programmer.

 

Kan du hjælpe Danmarks grønne omstilling på vej og bidrage til at realisere de politisk udpegede grønne missioner? Så kan du søge en pulje af ekstra grønne midler, som Innovationsfonden udmønter via sine programmer i 2022.

Et bredt politisk flertal i Folketinget blev i efteråret 2021 i forbindelse med forliget om fordeling af forskningsreserven for 2022 enige om at afsætte yderligere 295 millioner kroner i 2022 til realiseringen af de grønne missioner.

  1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
  3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  4. Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

De ekstra midler, som udmøntes af Innovationsfonden, skal understøtte strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for de fire missioners områder, og dermed bidrage til at indfri Danmarks klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050, sammenlignet med niveauet i 1990, og en samtidig styrkelse af natur og miljø.

Allerede eksisterede partnerskaber inden for de fire missioner, men også øvrige relevante aktører, kan søge de ekstra midler, som er fordelt på Innovationsfondens programmer: Grand Solutions samt særlige puljer under Innobooster (en særlig grøn missionsbooster med fokus på industriel forskning og høj støtteprocent), Erhvervsforsker-programmet og de internationale programmer.

Cirka 2/3 af de 295 millioner kroner er allokeret til Grand Solutions, mens den sidste tredjedel bliver fordelt mellem Innobooster, Erhvervsforskerprogrammet og de Internationale programmer i Innovationsfonden.

 

Fakta om missionsmidler i Grand Solutions-programmet:

Call-teksten for missionsmidler inden for Grand Solution offentliggøres 5. maj 2022

Ansøgningsfristen er 16. august 2022 klokken 12:00

Der afholdes to Webinarer (på engelsk) i juni:

Opslag og retningslinjer findes her

 

Fakta om missionsmidler i Erhvervsforsker-programmet:

Call-teksten for den særlige pulje forventes offentliggjort senest 20. juni, og callet åbner for modtagelse af ansøgninger den 7. august 2022

Ansøgningsfristen er 13. september kl. 12.00

Yderligere information kommer senere på programsiden her

 

Fakta om missionsmidler i Innobooster-programmet (Missionsbooster):

Ansøgninger kan indleveres løbende fra 15. august 2022 og frem til 16. december kl 13.00. Ansøgningerne behandles som Innoboostere med løbende afgørelse

Midlerne udmøntes som et særprogram, hvor der bl.a. vil være krav om:

  • at ansøger er en SMV virksomhed,
  • at der er deltagelse fra et dansk universitet eller GTS-institut,
  • at projekterne skal opfylde EU´s definition for ”Industriel forskning”,
  • og det vil være muligt at søge om op til 70% i støtte af de direkte udgifter til projektet.

Yderligere information og retningslinjer offentliggøres senest 20. juni 2022 på link til missionsbooster