Eurostars: 19 danske projekter slap igennem nåleøjet

Det står godt til med den danske deltagelse i det europæiske Eurostars-program, som investerer i videnintensive danske og udenlandske SMV’er og vidensinstitutioner.

Eurostars er Europas største program for videnintensive små og mellemstore virksomheder. Ambitionerne med Eurostars er at skabe vækst gennem samarbejde om udviklingen af nye produkter og services.

Programmet er et samfinansieret initiativ mellem EU og 36 Eurostars-lande i og uden for Europa. Herunder også Canada, Sydkorea, Sydafrika, Tyrkiet og Israel.

I den seneste udbudsrunde blev der samlet indsendt 370 ansøgninger. Af dem var der 61 projekter med danske ansøgere. Ikke mindre end 28 danske projekter var med i opløbet, da EUREKAs Independent Evaluation Panel skulle udvælge projekter. Da den endelige udvælgelse fandt sted blev det til finansiering af 19 danske projekter.

Dermed ligger Danmark statistisk set ligesom sidste år i top blandt Eurostars-programmets deltagere. I denne omgang var det kun Tyskland og Holland, der fik flere projekter igennem med hhv. 30 og 24.

Halvdelen af de 19 danske projekter handler om forskning indenfor biotek. Af dem er seks projekter relateret til medicinal- eller sundhedssektoren, hvor der arbejdes på at forbedre og effektivisere sundhedssektoren med smartere løsninger og billigere medicin. Syv projekter har fokus på IKT og produktion, og de sidste tre skal finde på nye løsninger på energiområdet.

Projekterne er desuden bredt funderet med virksomheder og videninstitutioner fra hele Danmark. Region Sjælland er eksempelvis repræsenteret med fire projekter, Region Syddanmark med tre projekter, Region Nordjylland og Region Midtjylland i hver et projekt og endelig i Region Hovedstaden, som har 14 projekter.

Intelligent fodbold skal fintune færdigheder

Et af de nye samarbejder er danske Select sports A/S og Munin Sports A/S, som sammen med den tyske virksomhed Ming Labs GmbH og GTS institut Fraunhofer Gesellschaft vil udvikle en fodbold med indbyggede sensorer. Produktet skal gøre optimere træningen og forbedre fodboldspilleres færdigheder på banen.

Boldene skal derudover kunne differentiere individuelt fra spiller til spiller samtidig med, at de kan bruges til at forbedre hele holdets præstationer, og data fra bolden bliver indsamlet og overført til en app.

Innovationsfonden har investeret 2,5 mio. kr. i iBall-2R-projektet, som strækker sig over to år.

Eurostars
Om samarbejdet
Åben sektion, Om samarbejdet

EUREKA-samarbejdet er sat i verden til at skabe tværnationale projekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner og finansieret i samarbejde med EU og EUREKA.

Der er fokus på industriel forskning og udvikling af produkter, processer og serviceydelser til et potentielt marked på verdensplan.

Innovationsfondens samlede budget til projekterne var på 43 mio. kr., mens det samlede projektbudget for alle danske og udenlandske deltagere i de 19 projekter er på 690 mio. kr.

Målet er at skabe samarbejde på tværs af landegrænserne, og senest to år efter projektets afslutning skal parterne have et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet.

Læs mere om Eurostars på Innovationsfonden.dk og Eurostars-eureka.dk.

19 projekter med danske partnere
Åben sektion, 19 projekter med danske partnere

Informat: DTU og Xnovo Technology Aps   

PREVIN: KU

Fronthaul for C-RAN: DTU og Comcores ApS

RE-storage: DTI og Elplatek A/S

IMPACHS: Psykiatri Region Sjælland og Monsenso ApS

SimBa: DTU og QuantumWise A/S

METPRINT: Printline A/S

iBall-R2: Select Sports A/S og Munin Sports A/S

PREPARED: Parker Institute og Atonomics A/S

OptiFemVac: KU og ExpreS2ion Biotechnologies

LiPlaCis -in-ABC/RBC: Oncology Venture ApS

OptoRough: DFM A/S og Michael Lundbech A/S

BIG: Vipergen ApS

DNANext: Statens Serum Institut og Samplix ApS

HealthSCOPE: Navtilus ApS

MACEVIN-2: DTU og EURISCO ApS

SaferBIOPHARMA: SDU og Alphalyse A/S

DoseCath: DTI og BioModics Aps

DOPALAM: AU