Fonden afslører Grand Solutions for 2016

Innovationsfonden er nu klar med temaer, frister for ansøgninger til fondens største investering i 2016, der skal skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Derudover har investeringen fået nyt navn. 

Nyt navn til Innovationsfondens største satsninger
Fra 2016 betegner Innovationsfonden sin største innovationssatsning Grand Solutions (tidligere Store Projekter). Navnet dækker over hensigten med projekterne – nemlig gennem strategisk forskning og innovation at finde løsninger på de største udfordringer i erhvervslivet og i samfundet generelt.

Årets opslag for 2016 ligger indenfor følgende temaer: 

Midler til rumforskning
Udover de netop afslørede opslag er der afsat 15 mio. kr. til rumforskning - de nærmere detajler om dette opslag er dog afhængig af regeringens rumforskningsstrategi, som først forventes præsenteret i andet halvår af 2016.

Infomøder om Grand Solutions
Innovationsfonden inviterer i februar-marts potentielle ansøgere til en række informationsmøder, der vedrører de forskellige opslag. Arrangementerne vil foregå forskellige steder i landet.
Som udgangspunkt er møderne åbne for alle interesserede, tilmelding kan dog i visse tilfælde være nødvendig.
Se listen over infomøderne her

Nye retninglinjer og kriterier
Også retningslinjer og kriterier er blevet justeret i forhold til sidste år. Det drejer sig bl.a. om væsentlige ændringer til ansøgningsskemaerne til fase 1 og 2 af ansøgningsrunden. Derfor opfordres ansøgere til at logge på ansøgningssystemet e-grant i god tid inden deadline - det vil gøre udarbejdelse af ansøgningen lettere at målrette.
Læs mere i PDF


Innovationsfonden investerer i 2016 godt 600 mio. i Grand Solutions med fokus på forskning, udvikling og kommercialisering. Samarbejder mellem flere parter i et offentlig-privat partnerskab er den typiske konstellation.

Opslag 2016

Se alle opslagene for 2016 på hovedsiden for Grand Solutions

Frister

Der er deadline på fase 1-ansøgninger den 2. maj kl. 19:00.