Fondsprojekt slipper landbrugsrobotterne løs på marken

Forskere, softwareudviklere, robotfirmaer og landbrugsmaskine-producenter har siden 2013 arbejdet tæt sammen om at udvikle sikre selvkørende landbrugsmaskiner. En del af den nye teknologi er genbrugt i den prisbelønnede fodboldbanerobot Intelligent One fra Hjørring.

25. oktober 2017

Den store førerløse traktor kører i høj fart direkte mod den lille dreng i grøn skjorte. Drengen står helt stille på marken. Paralyseret af den store maskine.

Et par meter før traktorens græsplænemodul smadrer ind i drengen, løfter traktoren af sig selv hele modulet i vejret. Et kompliceret sensorsystem i traktoren har givet den særlige software besked om en forhindring forude og forhindret en ulykke.

Drengen er i virkeligheden en testdukke. Traktoren og dens evne til at reagere, før ulykken er indtruffet, er et resultat af et meget bemærkelsesværdigt samarbejde mellem forskere og virksomheder.

Virksomheden Conpleks fra Struer er en af virksomhederne i SAFE-samarbejdet. De beskæftiger sig med automatisering og styring af robotteknologi og har udviklet den software, som gør traktoren i stand til at registrere testdukken og reagere ved at undvige - systemet vil også gøre det mere sikkert for dyr, som gemmer sig i marken.

- For os har SAFE været vigtig for vores softwareplatform og softwareudvikling, siger administrerende direktør i SAFE Tom Simonsen.

Samarbejde ud over det sædvanlige
Samarbejdet udspringer fra en investering fra Innovationsfonden, hvor fire virksomheder og to universiteter sammen har udviklet sikre selvkørende landbrugsmaskiner. Det har givet konkrete resultater, som både skaber vækst og indtjening hos virksomhederne og øger sikkerheden i landbruget.

- Virksomhederne har formået at samarbejde ud over, hvad vi normalt ser. De har været meget gode til at have løbende mål i projektet. Ud fra strategisk projektledelse har det været virkeligt spændende at følge det her projekt, siger regional Program Officer René Damkjer fra Innovationsfonden.

Et andet konkret produkt, SAFE-samarbejdet har rullet ud, er en robot, som kan samle golfbolde op. Med den optimerede software kan robotten skelne mennesker fra andre forhindringer og på den måde undgå at køre ind i golfspillernes ben, mens den er på jagt efter bortkomne bolde.

Teknologi bruges også i fodboldbanerobot fra Hjørring
Noget af den teknologi Conpleks har udviklet i SAFE-projektet bruges i en anden af Innovationsfondens investeringer. Fodboldbanerobotten Intelligent One.

- Den controller, som er hjernen i Intelligent One (fodboldbanerobotten fra Hjørring), er også delvist udviklet i forbindelse med SAFE projektet, siger Tom Simonsen.

På den måde trækker Grand Solutionsprojektet SAFE tråde til InnoBoosterprojektet Intelligent Marking.

Med det projekt lykkedes det virksomheden Intelligent Marking sammen med Conpleks at udvikle en selvkørende robot, som kan optegne udendørs sportsbaner selv.

I 2016 blev de første Intelligent One enheder solgt til en række kommuner, som har ansvaret for optegning af udendørs fodboldbaner i Danmark. Samme år gik omsætningen i virksomheden fra 0 kroner til 3,5 millioner.

I år (2017) vandt Intelligent One Damarks Robot Netværks automationspris.

Investering

  • Grand Solutions
  • Fondens investering: 15 mio. kr.
  • Samlet budget: 29 mio. kr.
  • Projekttitel: SAFE 

Fakta

  • En spørgeskemaundersøgelse fra Aarhus Universitet fra 2015 blandt 18 maskinstationer og 15 landbrugskonsulenter med kontakt til 941 landbrug viste, at alle interviewede kendte til påkørte dyr i forbindelse med græsslåning.

Projektgalleri

Læs også