I sit forskningsprojektet fandt Frederikke Lindenberg ud af, hvilke bakterier der er mest afgørende for en sund tarmflora hos heste. Foto: Maiken Kestner

Forskning i hestes tarmflora skaber nyt fodertilskud, som øger sundhed hos føl

Vinder af Innovationsfondens erhvervsforskerpris Frederikke Lindenberg har på baggrund af solid forskning skabt et nyt fodertilskud til føl, som sikrer en god bakteriesammensætning i tarmen helt fra starten af livet. Samtidig har hun givet medarbejderne hos fodervirksomheden Brogaarden et markant vidensboost.

I sin erhvervsPhD har dyrlæge Frederikke Lindenberg fundet frem til ny viden om hestes tarmflora. På den baggrund har hun i samarbejde med fodervirksomheden Brogaarden udviklet et nyt fodertilskud, som sikrer en sund tarmflora hos føl.

Forskerne har afprøvet det på først otte føl og sidenhen 24 og kan se, at det øger mængden af ”gode” bakterier i tarmen.

- Det har en positiv virkning på immunsystemet, så føllene på længere sigt er bedre beskyttet mod ubalance i tarmfloraen og betændelsestilstande, som er gennemgående ved mange sygdomme hos heste, fortæller Frederikke Lindenberg, der er erhvervsPhD hos Københavns Universitet og Brogaarden, hvor hun i dag er ansat som chef for forsknings- og udviklingsafdelingen.

Helt op til 40 procent af alle rideheste er fede, og mindst 29 procent har forhøjet insulinniveau i blodet. En del af grundlaget for disse lidelser skal med stor sandsynlighed findes i balancen mellem immunforsvaret og en god tarmflora.

Mindre diarre hos føl
I forskningsprojektet fandt Frederikke Lindenberg ud af, hvilke bakterier der er mest afgørende for en sund tarmflora.

Hun fandt frem til, at føls tarmflora og immunforsvarets tolerance over for sunde tarmbakterier udvikles i løbet af de første otte uger af føllets liv.

- Der er en slags kritisk vindue, hvor tarmfloraen opbygges. Har føllene mange af de gode bakterier, er der mindre risiko for nogle af de her inflammatoriske sygdomme. Så hvis vi giver føllene et tilskud, der stimulerer de gode bakterier i den periode, vil risikoen for, at de får de her sygdomme, med stor sandsynlighed mindskes, siger Frederikke Lindenberg.

Forskerne følger stadig de føl, som har fået fodertilskuddet og sammenligner dem med føl på samme alder, som får almindeligt foder.

- Diarre er ret udbredt hos føl i de første uger, men vi hører fra avlerne, at føllene har langt mindre diarre. De rapporterede 70 procent færre tilfælde af diarre i et opfølgende studie, fortæller Frederikke Lindenberg.

Nyt forskningsmindset hos Brogaarden
Trods det positive forskningsresultat, der udmøntede sig i et produkt, som Brogaarden i dag sælger til hesteavlere, er fodertilskuddet faktisk ikke det vigtigste, forskningen har bidraget med for den danske fodervirksomhed.

- Vi har fået et helt nyt mindset, hvor vi ser os selv som en mere videns- og forskningsbaseret virksomhed. Frederikke har virkelig skabt en helt ny vidensopbygning og vidensdeling i organisationen. Så fodertilskuddet ser vi nærmest som en slags bonus, fortæller medejer og salgs- og marketingdirektør Rolf Momberg-Jørgensen fra Brogaarden.

Brogaarden er en relativt lille virksomhed, som havde i alt 40 medarbejdere, da forskningsprojektet startede i 2014. Siden er virksomheden vokset med 20 procent.

- Som mindre virksomhed kan det virke som en stor mundfuld at skulle bruge ressourcer på sådan et projekt. Selv om man regner med at få et produkt ud af det, som man kan tjene penge på, så kan man jo ikke være 100 procent sikker, påpeger Rolf Momberg-Jørgensen.

For at sikre værdiskabelse uanset det endelige resultat fik Frederikke Lindenberg fra starten et kontor på Brogaarden og en fast opgave med at undervise og videreformidle sin viden til de andre medarbejdere.

Både om hendes eget specifikke forskningsprojekt og om viden og forskning inden for fordøjelsessystemet og foder til dyr.

- Det har betydet, at alle medarbejdere og hele vores organisation har fået et stort vidensboost. De medarbejdere, som er ude i marken, har et bedre grundlag for at rådgive om fodring, siger Rolf Momberg-Jørgensen.

Forskningsprojektet har gjort, at Brogaarden har lavet en helt ny udviklingsstrategi, som i høj grad bygger på større samarbejde med både Københavns Universitet, men også med erhvervsskoler og professionshøjskoler.

Formålet er at udvikle nye og bedre modeller for, hvordan Brogaarden og andre små og mellemstore virksomheder kan få hurtigere tilgang til ny viden til gavn for virksomhedernes udvikling, samtidig med at skoler og elever får bedre indsigt i virksomhedernes behov.

Skolernes gevinst skulle gerne være, at de med tættere samarbejde med elevernes potentielle arbejdsgivere bliver bedre i stand til at skabe et mere attraktivt og relevant studiemiljø for eleverne. 

Fakta
Om forskningsprojektet
Åben sektion, Om forskningsprojektet

I 2014 satte Frederikke Lindenberg sig for sammen med fodervirksomheden Brogaarden at undersøge:

  • Hvilke tarmbakterier, der skaber antiinflammatoriske signaler (signaler som mindsker betændelse) i immunforsvaret og dermed sandsynligvis kan være med til at forebygge livsstilssygdomme hos heste.
     
  • Hvornår i et føls liv immunforsvaret lærer de sunde bakterier i tarmen at kende og dermed kan skelne mellem skadelige bakterier, som skal slås ihjel, og sunde baktier som er livsvigtige i tarmen og for immunsystemet.
     
  • Om man ud fra den viden kunne skabe et fodertilskud til føl, som sikrer dem en god bakteriesammensætning i tarmen helt fra starten af livet.

Hun fik finansiering fra Innovationsfonden og gik i gang med forskningen, samtidig med at hun på Brogaarden stod for massiv vidensopbygning og vidensdeling.

Projektet har gjort, at fodervirksomheden Brogaarden er begyndt at samarbejde tættere med både universiteter og professionshøjskoler.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
 Tlf. 61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk