Stockfoto - lys

Hvordan investerer Innovationsfonden i 2023?

Vi oplever i øjeblikket en stor interesse for at få kendskab til, hvordan Innovationsfonden kommer til at investere i 2023.

Fonden forventer at fortsætte alle nuværende programmer i 2023, men kan på nuværende tidspunkt desværre ikke informere konkret om hvilke specifikke temaer, fonden skal udmønte midler indenfor, deadlines eller konkrete søgemuligheder.

Politikerne beslutter hvert år, hvilke temaer Innovationsfondens midler skal understøtte, og dette besluttes ved forhandlingerne om forskningsreserven, som er en del af finanslovsforhandlingerne.

Alt dette afventer i øjeblikket, at der bliver dannet en ny regering.

Siden her vil løbende blive opdateret, når der er nyt om temaer og deadlines angående søgemulighederne for 2023.