Forest of Tomorrow 01

Innofounder-investering skaber frirum til at vækste digital skovplatform

Foto credits: Camilla Stephan

I marts 2022 blev den ålborgensiske virksomhed Foresting Tomorrow en del af Innovationsfondens Innofounder-forløb. For de to stiftere Jens Isbak og Rasmus Pedersen blev det guldbilletten til at få frigjort tid og ressourcer til udvikling og fordybelse. Forløbet har ikke kun åbnet døren for nye nationale samarbejder, men har også budt på værdifuld læring om, hvad der skal til for at udvide virksomhedens rækkevidde på globalt plan.

Jens Isbak og Rasmus Pedersen står bag virksomheden Foresting Tomorrow. Sammen har de skabt platformen Skovkortet.dk, et skov- og naturforvaltningsprogram, der bliver brugt af skovejere og skovforvaltere i alle størrelser. Platformen kan bl.a. hjælpe med at kortlægge natur og skov, så skovejeren eller forvalteren kender de præcise arealer, samt hvilken type natur og bevoksning, der findes i området.

Kortet har mange funktioner, men har det ultimative formål, at det skal fungere som en platform, der sikrer bæredygtigt skovbrug og som dermed hjælper med bevare og forbedre alt den natur og skov, vi ikke kan være foruden.

Servicen er bygget op som en klassisk abonnementsforretning med mulighed for tilkøb af flere forskellige niveauer alt efter kundens behov.

De to stiftere af virksomheden Foresting Tomorrow har et brændende ønske om, at børn - både nu og i fremtiden - skal have muligheden for at opleve sunde og bæredygtige skove med stor biologisk mangfoldighed. Men hvis dette ønske skal indfries, kræver det både støtte og hjælp til de mennesker, der dagligt arbejder med drift og udvikling af vores mange skov- og naturområder. Det er heldigvis en opgave både Jens Pedesern og Rasmus Isbak påtager sig med stor glæde og gåpåmod, men som de også har haft brug for økonomisk hjælp og faglig sparring til at videreudvikle.

Jens og Rasmus har over en periode på 12 måneder fået finansieret fuldtidsløn, modtaget hjælp og læring i form af workshops og mentorsessions, og som bonus har de fået opbygget et stærkt netværk af andre iværksættere.

De to stiftere var allerede nået et godt stykke vej med virksomheden, da blev optaget i forløbet. Faktisk så langt, at de havde store dele af virksomhedsfundamentet på plads, men manglede ren og skær tid og økonomiske ressourcer til at intensivere arbejdet med at skalere deres service.

- Fundingen har gjort, at vi har haft mulighed for at gå fuld tid og arbejde på at ansætte flere. Det betyder også, at vi kan bruge endnu mere energi på at lave det, vi elsker, og som vi tror på er det rigtige at gøre - både for os selv men vigstigst for at sikre, at naturen og skoven har det godt. Det er helt afgørende for vores planet og for vores børns fremtid, siger Jens Isbak, CEO & Co-founder, Foresting Tomorrow.

Samtidig har fundingen også været fuldstændig afgørende for at opretholde en harmonisk balance mellem arbejde- og familieliv, da både Jens og Rasmus har småbørnsfamilier og hverdagslogistik, de skal tage sig af.

Nye grønne samarbejder

I marts 2023 trådte Foresting Tomorrow officielt ud på den anden side som dimitteret Innofounder-virksomhed. Det gjorde de med en række flotte resultater, som nu pryder virksomhedens CV. De har bl.a.:

  • Fået etableret et værdifuldt og afgørende samarbejde med HedeDanmark – en af landets største private skovforvaltere. Samarbejdet har åbnet op for den nyeste generation af interaktiv skovforvaltning, hvilket giver alle HedeDanmarks medlemmer mulighed for at få Skovkortet.dk med i lommen via deres telefon.
  • Indgået et nyt samarbejde med Skovdyrkerne, Danmarks største medlemsejede skovbrugsorganisation med ca. 4000 nuværende medlemmer. For Foresting Tomorrow er samarbejdet en decideret ‘game-changer’, fordi virksomhedens forretningsmodel er baseret på antallet af brugere og dermed ikke på antallet af hektar.
  • Fordoblet antallet af medarbejdere. Jens og Rasmus startede op som de eneste to i virksomheden, men tæller i dag hele fire medarbejdere, herunder Henrik Neergaard-Petersen, som undervejs har investeret og styrket virksomheden med en baggrund indenfor jordbrugsøkonomi og tidligere stilling som økonomidirektør for Arla Food. De forventer snart at kunne udvide med endnu en kollega.

forestoftomorrow02

Drømmen om udlandet

Foresting Tomorrow har etableret stærke samarbejder inden for branchen, og arbejdet fortsætter efter deres deltagelse i Innofounder-programmet med målet om at etablere et solidt økonomisk fundament på hjemmemarkedet. De betydelige fremskridt havde ikke været mulige uden deltagelsen i programmet, da det netop har har frigivet tid og ressourcer til at opbygge nye, værdifulde forbindelser.

En udfordring, virksomheden dog fortsat står overfor, er målet om at ekspandere til udlandet. Det har også været en af de helt centrale opgaver og mål for forløbet, som Jens Isbak og Rasmus Pedersen har søgt om hjælp til hos deres Innofounder-mentorer.

- Vi trådte ind i programmet med et ret klart fokus på at få hjælp til at ekspandere virksomheden til udlandet. Selvfølgelig er det ikke noget, man klarer på et år, men det har været vigtigt for os at få hjælp til at definere, hvad Skovkortet er, når det skal til udlandet en dag, Rasmus Pedersen, Co-founder og CTO, Foresting Tomorrow

Formål, formål, formål

Jens Isbak og Rasmus Pedersen har også oplevet stor værdi ved at have et meget veldefineret fokus for forløbet. Det har nemlig hjulpet dem med at få tjenlig vejledning fra deres tre mentorer.

Særligt designmentoren har hjulpet de to stiftere med at forstå vigtigheden af at have et velformuleret formål for virksomheden, inden de kan begynde at realisere udenlandsdrømmene. Gennem bl.a. samtaler og konkrete øvelser med mentoren, har de indset, hvilken retning både produktet, kommunikationen heraf og valget af fremtidige samarbejdspartnere bør tage.

- Vi er en dedikeret virksomhed med en konstruktiv tilgang til at løse problemer” fortæller Rasmus Pedersen og uddyber, at deres designmentor blandt andet har hjulpet dem med at dykke endnu dybere ned i disse værdier.

- Vores mentor har hjulpet os med at formulere vores holdninger til, hvordan vi som et globalt samfund både bruger og beskytter vores natur og økosystemer. Med en klima- og biodiversitetskrise, der eskalerer, og ønsket om at efterlade planeten i god stand til vores egne børn, vil vi udnytte den enestående mulighed, vi har skabt med Foresting Tomorrow til at påvirke problemstillingen i en positiv retning.

Jens Isbak tilføjer, at det særligt er gennem samarbejdet med de tilknyttede mentorer, at de som virksomhed er nået frem til en sund forståelse af hvilke lande, der ligger potentiale for værdiskabende og bæredygtige samarbejder med i fremtiden. En fremtid, der nok ikke ligger så langt væk, og som de to grundlæggere har aftalt at drøfte yderligere med deres mentorer, selvom de nu officielt er trådt ud af Innofounder.