Grønne investeringer

Innomissions - Missionsdrevne grønne partnerskaber

Dansk forskning og innovation skal bidrage til at løse de store og svære udfordringer, som er afgørende for at nå regeringens klimamål for 2030 og 2050. Gennem forskning og innovation skal vi udvikle de grønne teknologier og løsninger, der skal omstille Danmark til en bæredygtig fremtid, både hvad angår klima og miljø samt opbygning af viden, vækst og beskæftigelse.

Regeringen har med aftalen om finansloven 2021 afsat 700 millioner kr. til investering i missionsdrevne grønne partnerskaber, der via samarbejde på højt niveau skal omsætte investeringen til grønne resultater og løsninger inden for fire grønne missioner:

Det er Innovationsfondens opgave at investere de 700 mio. kr., i et eller flere partnerskaber under hver mission. Partnerskabernes indsats skal dække strategisk forskning, kapacitetsopbygning, talentudvikling og konkrete projektaktiviteter på tværs af værdikæden. Det er fondens opgave at sikre, at Danmark får mest mulig værdi af investeringen – både hvad angår klima, miljø, viden, talentudvikling og erhverv og arbejdspladser/vækst.

De ambitiøse mål og udfordringerne løses ikke ved enkeltstående tiltag eller løsninger. Der er brug for en helt ny type indsats med fokus på stærkt koordinerede og fokuserede forsknings- og udviklingsprocesser på tværs af fagligheder. For at lykkedes skal indsatserne gå på tværs af aktører i værdikæden fra den lille innovative teknologivirksomhed til forskere, myndigheder og de store aftagere i industrien. Både i og uden for Danmark.

Partnerskaberne indgår som et centralt element i at lægge og udvikle langsigtede strategier for at nå de fastsatte mål. En del af resultaterne skabes inden for partnerskaberne, men det handler lige så meget om, hvad partnerskaberne sætter i gang parallelt med og efter projektperioden. Det stærke partnerskab arbejder ud fra et fokuseret roadmap og har en governance, der sikrer en langsigtet koordineret indsats, hvor der er klarhed over rollerne og stærke incitamenter til at løfte i flok og bidrage med kompetencer og finansiering.    

Innovationsfonden er i gang med at udvikle processer for, hvordan man bedst muligt udbyder partnerskaberne inden for de fire missioner. Udfordringerne er forskellige under hver mission – ligesom der er stor forskellighed i, hvad der skal til for at nå målet. Det er forventningen, at processen om udvikling af roadmaps til hver mission og evt. partnerskaber sættes i gang i februar/marts 2021.

Innovationsfonden vil i slutningen af januar orientere om den videre proces for udmøntningen af de grønne partnerskaber.