""

Innotalk: Hvordan styrker vi kønsbalancen?

Innotalk om kønsbalancen på det danske arbejdsmarked.

Mandag den 1. oktober, kl. 13.30–18:00 inkl. pause og netværk
Skuespilhusets foyer, Sankt Annæ Plads 36, København

Danmark tørster efter talent, men vi halter efter vores nordiske fæller og andre lande, når det gælder om at forløse kvinders potentiale på arbejdsmarkedet. Vi er især bagefter inden for forskning, innovation, entreprenørskab, IT og tekniske og naturvidenskabelige fag. Felter, som er afgørende for landets fremtidige konkurrencekraft.

Kom til Innotalk og hør EU-kommissær Margrethe Vestagers, Microsoft-CEO, Marianne Dahl Steensens og McKinsey-direktør Kim Baroudys m.fl.s perspektiver på kønsbalancen i Danmark og talentabet af kvinder. Deltag i debatten, få indsigt i ny data og bud på løsninger til, hvordan din organisation og vi som samfund sikrer diversitet og forløser flest mulige kvindelige talenter.

Analysen præsenteres på Innotalken og udover de nævnte talere vil en række øvrige meningsdannere, beslutningstagere og erhvervsprofiler deltage med oplæg og i debat.

Program for dagen
#Innotalk
Åben sektion, #Innotalk

13.30: Ankomst og registrering
 

14.00: Velkommen v. Næstformand for Innovationsfonden, professor Anja Boisen
 

14.05-14.15: Åbningstale v. Minister for Uddannelse og Forskning, Tommy Ahlers
 

14.15-14.45: “Gender diversity in Denmark and the challenge of more women in STEM” v. Managing partner for McKinsey, Kim Baroudy
 

14.45-15.15: Tale v. EU-kommissær for Konkurrence, Margrethe Vestager
 

15.15-15.35: Kaffepause
 

15.35-15.55: ”Promovering af kønsdiversitet på arbejdspladsen” v. CEO for Microsoft Denmark, Marianne Dahl Steensen
 

15.55-16.10: ”Kvinder i tech og iværksætteri” v. Grundlægger af Queue-IT,   Camilla Ley Valentin
 

16.10-16.40: Paneldiskussion

  • Folketingsmedlem Mette Reissmann (S),
  • Folketingsmedlem Henrik Dahl (LA)
  • CEO Lars Rasmussen fra Coloplast
  • Rektor Anders Bjarklev fra Danmarks Tekniske Universitet

16.45-17.00: Afslutningstale v. H.K.H. Kronprinsessen

17:00: Afrunding v. Næstformand for Innovationsfonden, professor Anja Boisen 

17.00-18.00: Networking

Innotalk
Om Innovationsfondens partnerskab med McKinsey
Åben sektion, Om Innovationsfondens partnerskab med McKinsey

Innovationsfonden har i partnerskab med konsulenthuset McKinsey stillet skarpt på den skæve kønsbalance, da den og diversitet generelt spiller en afgørende rolle for virksomheders og landes konkurrencekraft. Skævheden er særligt udtalt inden for forskning og entreprenørskab samt de såkaldte STEM-fag (science, technology, engineering and math), hvor kvinder er i markant mindretal.

Kvinder er også underrepræsenteret som ansøgere og modtagere af midler i Innovationsfonden. Derfor sætter fonden og McKinsey i en fælles ny analyse fokus på, hvordan flere kvindelige talenter tiltrækkes, fastholdes og avancerer - særligt inden for de nævnte felter, men også med fokus på at udbrede løsningsmodeller til andre områder.

Målet er ikke absolut kønsligevægt, men at sikre, at Danmark får den størst og bedst mulige talentmasse i spil.

Hent rapporten her
Åben sektion, Hent rapporten her

Find rapporten fra McKinsey og Innovationsfonden samt booklet, der udleveres under Innotalken, nedenfor.

Dokumenter
Innotalk-partnere
Åben sektion, Innotalk-partnere

DEA, Dansk Metal, DI og Danske Universiteter.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: Pernille.Rype@innofond.dk