Innovationsfonden søger kandidater til Paneludvalget for Innoexplorer

Innovationsfonden søger kandidater til Paneludvalget for Innoexplorer-programmet. Medlemmer af Paneludvalget bistår med faglige vurderinger af ansøgninger, hvor det kommercielle potentiale i forskningsresultater fra de offentlige danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler kan afdækkes og modnes, inden der etableres en virksomhed baseret på resultaterne.

 

Innovationsfonden og Innoexplorer

Innovationsfonden er en statslig fond, der investerer i at accelerere forskning og viden til innovative løsninger, som har potentiale til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har et årligt investeringsbudget på knap 2 mia. kroner.

Innoexplorer er for ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har opnået forskningsresultater med et kommercielt potentiale og har et mål om at etablere en virksomhed baseret på resultaterne. Gennem programmet investeres der i tidlige iværksætteridéer, så potentialet kan afdækkes og modnes til et stadie, hvor idéen er klar til markedet eller kan hente yderligere offentlig eller privat investering. 

Paneludvalget for Innoexplorer

Paneludvalget for Innoexplorer har til opgave at bistå med en kompetent faglig vurdering af ansøgninger til Innoexplorer-programmet gennem skriftlige vurderinger og panelmøder, hvor ansøgere præsenterer deres iværksætteridé for Paneludvalget. Ansøgningerne vurderes ud fra Innoexplorer-programmets retningslinjer med fokus på idéens kvalitet, impact og kvalitet i eksekveringen.

Som medlem af udvalget bidrager du til at understøtte kommercialiseringen af den forskning, der foregår på de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner – og du er dermed med til at fremme de innovative idéer, Danmark skal leve af i fremtiden. Du får samtidig et spændende indblik i og et tværfagligt netværk inden for det danske innovationssystem.

I udvalgets kommissorium kan du læse mere om, hvordan udvalget konkret indgår i den samlede vurderingsproces, og hvilke krav om bl.a. habilitet og tavshedspligt medlemmerne er underlagt.

 

Kvalifikationer

Medlemmerne skal fagligt supplere hinanden og tilsammen have kompetencer til at vurdere projekter med fokus på kommercialisering af forskningsresultater. Som medlem skal du derfor være indstillet på at indgå i en tværfaglig sammenhæng og sætte din viden i spil på tværs af brancher og fagområder.

Hvert medlem af udvalget bidrager her med:

 • en betydelig og opdateret viden inden for sit fagområde
 • minimum 5 års erhvervserfaring inden for sit fagområde
 • en betydelig indsigt i kommercialisering af forskning
 • en betydelig indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling
 • engelsk og dansk på et professionelt niveau

Udvalget ønskes suppleret med kompetencer og erfaringer inden for forskellige brancher og fagområder. Dog er der særligt behov for viden inden for:

 • Sundhed – farmakologi, personlig medicin
 • Fødevarer, inkl. plantebaserede og emmissionsfri fødevarer

Medlemmer af paneludvalget for Innoexplorer kan ikke være ansat på en offentlig dansk forsknings- og uddannelsesinstitution eller et hospital i beskikkelsesperioden.

Du kan se det nuværende Paneludvalg for Innoexplorer her.

 

Udvalgsarbejdets omfang

Udvalget består af en forperson og ca. 30 medlemmer

Medlemmerne vurderer som udgangspunkt projekterne i delegationer, hvor ca. fem medlemmer varetager et panelmøde med behandlingen af op til otte ansøgninger.

Vi forventer, at du som medlem:

 • deltager i 2-3 paneldage årligt
 • læser og laver kortere skriftlige forhåndsvurderinger af ca. 16 ansøgninger årligt (som forberedelse til paneldagene)
 • deltager i et introduktionsforløb, som klæder dig på til at varetage opgaverne og giver indsigt i Innoexplorer-programmet og Innovationsfonden
 • holder dig orienteret om udvalgets arbejde via informationsmails og deltagelse i udvalgsmøder

Beskikkelsesperioden løber fra januar 2023 og i en periode på op til tre år med mulighed for forlængelse.

Medlemmer af Paneludvalget for Innoexplorer modtager et fast honorar på 22.000 kroner årligt med mulighed for tillæg for at påtage sig ekstra opgaver ud over standardnormen. Du kan læse mere om honorering her.

 

Beskikkelsesprocessen

Det er Innnovationsfondens bestyrelse, der beskikker medlemmer til Paneludvalget for Innoexplorer på baggrund af indstillinger fra fondens sekretariat i samarbejde med Udvalget for Innovation under bestyrelsen.

Er du interesseret i at være medlem af udvalget, skal du inden 24. oktober 2022 sende:

 • en begrundelse for, hvad du kan bidrage med til udvalget på maksimalt ½ A4-side
 • et kort CV, evt. i form af link til din LinkedIn-profil
 • kontaktoplysninger i form af navn, adresse, mail og telefonnummer

ANSØG HER

For mere information om udvalget, og hvad det indebærer at være medlem, kontakt Entrepeneur Officer Annemarie Etzerodt (annemarie.etzerodt@innofond.dk / 6190 5015).

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at søge.