evaluation

Innovationsfonden søger medlemmer til fagudvalg

Har du betydelig viden inden for dit fagfelt, og har du forstand på forretningsudvikling og kommercialisering af viden og innovation? Så søger Innovationsfonden lige nu medlemmer til fire fagudvalg, som bidrager til den faglige vurdering af ansøgninger til fonden.

Som medlem af et af Innovationsfondens fagudvalg bidrager du til at understøtte danske virksomheder, startups og vidensinstitutioner i at omsætte viden til økonomisk vækst og værdi for samfundet – og du er dermed med til at fremme de innovative idéer, Danmark skal leve af i fremtiden. Du får samtidig et spændende indblik i og et tværfagligt netværk inden for det danske innovationssystem.

For en række af Innovationsfondens programmer gælder det, at ansøgninger vurderes i samarbejde mellem fondens sekretariat og seks fagudvalg, der er nedsat af fondens bestyrelse. Fagudvalgenes formål er således at bidrage til en kompetent faglig vurdering af ansøgninger til fondens programmer.

Fagudvalgene udgøres af medlemmer, der har forstand på forretningsudvikling og kommercialisering af viden og innovation, og som samtidig har betydelig viden inden for netop deres fagfelt.

Udvalgene er tilknyttet forskellige programmer, og der søges forskellige profiler til de enkelte udvalg. Læs opslagene for de fire udvalg, Innovationsfonden lige nu søger medlemmer til, nedenfor:

Ansøgningsfrist 24. oktober 2022