Innovationsfonden søger medlemmer til Paneludvalget for Innobooster

Innovationsfonden søger kandidater til Paneludvalget for Innobooster-programmet for vidensbaserede innovationsprojekter i SMV’er og iværksættervirksomheder. Udvalgsmedlemmerne bistår med faglige vurderinger af projekterne på paneler.

Innovationsfonden og Innobooster

Innovationsfonden er en statslig fond, der investerer i at accelerere forskning og viden til innovative løsninger, som har potentiale til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har et årligt investeringsbudget på knap 2 mia. kroner.

Innobooster-programmet støtter vidensbaserede innovationsprojekter i danske SMV’er og iværksættervirksomheder. En medfinansiering fra Innobooster skal mindske den ekstraordinære risiko ved at igangsætte et nytænkende projekt, der kan øge virksomhedens konkurrenceevne og samtidig bidrage til udviklingen inden for vigtige samfundstemaer.

For at sikre en kompetent faglig behandling af ansøgninger til Innobooster foretages vurderingerne i samarbejde mellem fondens sekretariat og to fagudvalg tilknyttet programmet – Det Faglige Vurderingsudvalg og Paneludvalget – nedsat af Innovationsfondens bestyrelse.

Paneludvalget for Innobooster

Paneludvalget for Innobooster har til opgave at bistå med faglige vurderinger af de ansøgninger, der indstilles til pitch, på et panelmøde hvor virksomheden præsenterer deres idé og projekt. Ansøgningerne vurderes ud fra Innobooster-programmets retningslinjer med fokus på idéens kvalitet (innovationshøjden), impact og kvalitet i eksekveringen.

Som medlem af udvalget bidrager du til at understøtte danske SMV’er og iværksættervirksomheder i at omsætte viden til økonomisk vækst og samfundsmæssig impact – og får dermed indflydelse på Danmarks fremtidige styrkepositioner. Du får samtidig et spændende indblik i og et tværfagligt netværk inden for det danske innovationssystem.

I udvalgets kommissorium kan du læse mere om, hvordan udvalget konkret indgår i den samlede vurderingsproces, og hvilke krav om bl.a. habilitet og tavshedspligt medlemmerne er underlagt.

Kvalifikationer

Medlemmerne skal fagligt supplere hinanden og tilsammen have kompetencer til at vurdere udviklingsprojekter med fokus på at kommercialisere viden og innovation. Som medlem skal du derfor være indstillet på at indgå i en tværfaglig sammenhæng og sætte din viden og forretningsforståelse i spil på tværs af brancher og fagområder.

Hvert medlem af udvalget bidrager her med:

 • en betydelig og opdateret viden og erfaring inden for sit eget fag- eller sektorområde
 • mindst ti års erhvervserfaring, heraf min. fem år i den private sektor
 • erfaring med ledelse, iværksætteri, forretningsudvikling, udviklingsprojekter eller samarbejde mellem forskningsmiljøet og private virksomheder
 • engelsk- og danskkundskaber på professionelt niveau

Udvalget ønskes suppleret med kompetencer og erfaringer inden for forskellige brancher og fagområder. Dog er der særligt behov for viden inden for:

 • sundhedsinnovation (bl.a. farmakologi, medicinsk udstyr og databaserede sundheds- og velfærdsløsninger)
 • dataindsamling, -behandling og -anvendelse (bl.a. statistik, AI, machine learning og blockchain)
 • grøn omstilling (bl.a. Power-to-X, CO2-fangst og -lagring og cirkulær økonomi).

Du kan se det nuværende Paneludvalg for Innobooster her.

Udvalgsarbejdets omfang

Udvalget består af ca. 30 medlemmer, en forperson og to næstforpersoner. Medlemmerne vurderer som udgangspunkt projekterne i delegationer, hvor ca. fem medlemmer varetager et panelmøde med behandlingen af op til otte ansøgninger.

Vi forventer, at du som medlem:

 • deltager i 2-3 paneldage årligt
 • læser og laver kortere skriftlige forhåndsvurderinger af ca. 16 ansøgninger årligt (som forberedelse til paneldagene)
 • deltager i et introduktionsforløb, som klæder dig på til at varetage opgaverne og giver indsigt i Innobooster-programmet og Innovationsfonden
 • holder dig orienteret om udvalgets arbejde via informationsmails og deltagelse i udvalgsmøder

Beskikkelsesperioden løber fra januar 2023 og i en periode på op til tre år med mulighed for forlængelse.

Medlemmer af Paneludvalget for Innobooster modtager et fast honorar på 22.000 kroner årligt med mulighed for tillæg for at påtage sig ekstra opgaver ud over standardnormen. Du kan læse mere om honorering her.

Beskikkelsesprocessen

Det er Innnovationsfondens bestyrelse, der beskikker medlemmer til Paneludvalget for Innobooster på baggrund af indstillinger fra fondens sekretariat i samarbejde med Udvalget for Innovation under bestyrelsen.

Er du interesseret i at være medlem af udvalget, skal du inden 24. oktober 2022 sende:

 • en begrundelse for, hvad du kan bidrage med til udvalget på maksimalt ½ A4-side
 • et kort CV, evt. i form af link til din LinkedIn-profil
 • kontaktoplysninger i form af navn, adresse, mail og telefonnummer

ANSØG HER

For mere information om udvalget, og hvad det indebærer at være medlem, kontakt Innovation Officer Mette Skovgaard Frich (mette.skovgaard.frich@innofond.dk / 61905048) eller Innovation Officer Peter Sperling (peter.sperling@innofond.dk / 61905042).

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at søge.