Innovationsfonden søger medlemmer til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder

Innovationsfonden søger kandidater til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder. Medlemmerne af udvalget bistår med faglige vurderinger af ansøgninger på iværksætterområdet og får dermed en vigtig rolle i det tidlige vidensbaserede iværksætteri i Danmark.

 

Innovationsfonden og Innofounder

Innovationsfonden er en statslig fond, der investerer i at accelerere forskning og viden til innovative løsninger, som har potentiale til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har et årligt investeringsbudget på knap 2 mia. kroner.

Innofounder er Innovationsfondens program for vidensbaseret iværksætteri i de tidlige faser. Formålet med programmet er at styrke det vidensbaserede iværksætteri i Danmark ved at tilbyde finansiering og sparring i de tidlige, risikofyldte faser, hvor der typisk endnu ikke er betalende kunder eller adgang til kapital fra private investorer.

For at sikre en kompetent faglig behandling af ansøgninger til Innofounder foretages vurderingerne i samarbejde mellem fondens sekretariat og to fagudvalg tilknyttet programmet – Det Faglige Vurderingsudvalg og Paneludvalget – nedsat af Innovationsfondens bestyrelse.

Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder

Det Faglige Vurderingsudvalgs opgave er at bistå med skriftlige faglige vurderinger af Innofounder-ansøgninger. Ansøgningerne vurderes ud fra Innofounder-programmets retningslinjer med fokus på idéens kvalitet, impact og kvalitet i eksekveringen.

Som medlem af udvalget bidrager du til at understøtte det danske iværksætteri i at omsætte viden til økonomisk vækst og samfundsmæssig impact – og får dermed indflydelse på i det tidlige vidensbaserede iværksætteri i Danmark. Du får samtidig et spændende indblik i og et tværfagligt netværk inden for det danske innovationssystem.

I udvalgets kommissorium kan du læse mere om, hvordan udvalget konkret indgår i den samlede vurderingsproces, og hvilke krav om bl.a. habilitet og tavshedspligt medlemmerne er underlagt.

Kvalifikationer

Medlemmerne skal fagligt supplere hinanden og tilsammen have kompetencer til at vurdere Innofounder ansøgningerne.

Hvert medlem af udvalget bidrager her med:

  • en betydelig og opdateret viden og erfaring inden for sit eget fag- eller sektorområde
  • erfaring med iværksætteri og/eller forretningsudvikling
  • engelsk- og danskkundskaber på professionelt niveau

Du kan se de eksisterende medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder her.

Udvalgsarbejdets omfang

Udvalgets medlemmer vurderer ansøgninger til Innofounder skriftligt. Vurderingerne foretages altid i samarbejde med læsere fra fondens sekretariat. Den samlede vurderingsproces, som du bidrager til, udmønter sig i indstilling om afgørelse til fondens ledelse.

Vi forventer, at du som medlem:

  • kan lave skriftlige vurderinger af høj kvalitet af ca. 48 korte Innofounder ansøgninger årligt
  • kan arbejde i to årlige peak-perioder (forår og efterår)
  • deltager i et introduktionsforløb, som klæder dig på til at varetage opgaverne og giver indsigt i Innofounder-programmet og Innovationsfonden
  • holder dig orienteret om udvalgets arbejde via informationsmails, deltagelse i udvalgsmøder og faglige drøftelser

Beskikkelsesperioden løber fra januar 2023 og i en periode på op til tre år med mulighed for forlængelse.

Medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder modtager et fast honorar på 22.000 kroner årligt med mulighed for tillæg for at påtage sig ekstra opgaver ud over standardnormen. Du kan læse mere om honorering her.

Beskikkelsesprocessen

Det er Innnovationsfondens bestyrelse, der beskikker medlemmer til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder på baggrund af indstillinger fra fondens sekretariat i samarbejde med Udvalget for Innovation under bestyrelsen.

Er du interesseret i at være medlem af udvalget, skal du inden 24. oktober 2022 sende:

  • en begrundelse for, hvad du kan bidrage med til udvalget på maksimalt ½ A4-side
  • et kort CV, evt. i form af link til din LinkedIn-profil
  • kontaktoplysninger i form af navn, adresse, mail og telefonnummer

ANSØG HER

For mere information om udvalget og hvad det indebærer at være medlem, kontakt Entrepreneur Officer Astrid Høegh Tyrsted (astrid.høegh.tyrsted@innofond.dk / 61905058).

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at søge.