Innovationsfonden søger medlemmer til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster

Innovationsfonden søger kandidater til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster med erfaringer inden for forretningsudvikling og specifikke kompetencer inden for data, grøn omstilling og byggeri. Udvalgsmedlemmerne bistår med faglige vurderinger af vidensbaserede innovationsprojekter i SMV’er og iværksættervirksomheder.

 

Innovationsfonden og Innobooster

Innovationsfonden er en statslig fond, der investerer i at accelerere forskning og viden til innovative løsninger, som har potentiale til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har et årligt investeringsbudget på knap 2 mia. kroner.

Innobooster-programmet støtter vidensbaserede innovationsprojekter i danske SMV’er og iværksættervirksomheder. En medfinansiering fra Innobooster skal mindske den ekstraordinære risiko ved at igangsætte et nytænkende projekt, der kan øge virksomhedens konkurrenceevne og samtidig bidrage til udviklingen inden for vigtige samfundstemaer.

For at sikre en kompetent faglig behandling af ansøgninger til Innobooster foretages vurderingerne i samarbejde mellem fondens sekretariat og to fagudvalg tilknyttet programmet – Det Faglige Vurderingsudvalg og Paneludvalget – nedsat af Innovationsfondens bestyrelse.

Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster

Det Faglige Vurderingsudvalgs opgave er at bistå med skriftlige faglige vurderinger af Innobooster-ansøgninger. Ansøgningerne vurderes ud fra Innobooster-programmets retningslinjer med fokus på idéens kvalitet (innovationshøjden), impact og kvalitet i eksekveringen.

Som medlem af udvalget bidrager du til at understøtte danske SMV’er og iværksættervirksomheder i at omsætte viden til økonomisk vækst og samfundsmæssig impact – og får dermed indflydelse på Danmarks fremtidige styrkepositioner. Du får samtidig et spændende indblik i og et tværfagligt netværk inden for det danske innovationssystem.

I udvalgets kommissorium kan du læse mere om, hvordan udvalget konkret indgår i den samlede vurderingsproces, og hvilke krav om bl.a. habilitet og tavshedspligt medlemmerne er underlagt.

Kvalifikationer

Medlemmerne skal fagligt supplere hinanden og tilsammen have kompetencer til at vurdere udviklingsprojekter med fokus på at kommercialisere viden og innovation.

Hvert medlem af udvalget bidrager her med:

 • en betydelig og opdateret viden og erfaring inden for sit eget fag- eller sektorområde
 • erfaring med iværksætteri og/eller forretningsudvikling
 • engelsk- og danskkundskaber på professionelt niveau

Udvalget ønskes især suppleret med kompetencer inden for:

 • byggeri (gerne viden om byggematerialer og -processer, konstruktion og cirkulær økonomi inden for byggeri)
 • dataindsamling, -behandling og -anvendelse (gerne viden om statistik, AI, machine learning og blockchain)
 • grøn omstilling (gerne viden om Power-to-X, CO2-fangst og -lagring og cirkulær økonomi).

Du kan se de eksisterende medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster her.

Udvalgsarbejdets omfang

Udvalgets medlemmer vurderer ansøgninger til Innobooster skriftligt. Vurderingerne foretages altid i samarbejde med læsere fra fondens sekretariat. Den samlede vurderingsproces, som du bidrager til, udmønter sig i indstilling om afgørelse til fondens ledelse.

Vi forventer, at du som medlem:

 • gennemsnitligt læser og vurderer i gennemsnit 2-3 ansøgninger om ugen à ca. 1 times arbejde per ansøgning.
 • deltager i et introduktionsforløb, som klæder dig på til at varetage opgaverne og giver indsigt i Innobooster-programmet og Innovationsfonden
 • holder dig orienteret om udvalgets arbejde via informationsmails, deltagelse i udvalgsmøder og faglige drøftelser

Beskikkelsesperioden løber fra januar 2023 og i en periode på op til tre år med mulighed for forlængelse.

Medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster modtager et fast honorar på 72.000 kroner årligt med mulighed for tillæg for at påtage sig ekstra opgaver ud over standardnormen. Du kan læse mere om honorering her.

Beskikkelsesprocessen

Det er Innnovationsfondens bestyrelse, der beskikker medlemmer til Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster på baggrund af indstillinger fra fondens sekretariat i samarbejde med Udvalget for Innovation under bestyrelsen.

Er du interesseret i at være medlem af udvalget, skal du inden 24. oktober 2022 sende:

 • en begrundelse for, hvad du kan bidrage med til udvalget på maksimalt ½ A4-side
 • et kort CV, evt. i form af link til din LinkedIn-profil
 • kontaktoplysninger i form af navn, adresse, mail og telefonnummer

ANSØG HER

For mere information om udvalget og hvad det indebærer at være medlem, kontakt Innovation Officer Mette Skovgaard Frich (mette.skovgaard.frich@innofond.dk / 61905048) eller Innobooster Program Lead René Logie Damkjer (rene.damkjer@innofond.dk / 6190 5007).

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at søge.