Missionsdrevne grønne partnerskaber

Innovationsfonden søsætter missionsdrevne grønne partnerskaber

Innovationsfondens bestyrelse har nu givet endeligt tilsagn til fire forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal løse de grønne missioner, som regeringen og Folketinget har udpeget. Der blev i 2021 afsat 700 mio. kr. til missionerne, som skal bidrage markant til indfrielsen af de danske klimamål. Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen glæder sig over, at arbejdet nu kan gå i gang.

På baggrund af en grundig evalueringsproces har Innovationsfondens bestyrelse givet endeligt tilsagn til fire missionsdrevne, grønne forsknings- og innovationspartnerskaber.

De fire partnerskaber er:

Der er dermed givet tilsagn til ét partnerskab inden for hver af fire grønne missioner, regeringen har udpeget med den grønne forskningsstrategi fra 2020, og som alle Folketingets partier har afsat midler til at udmønte.

Tre af de fire partnerskaber er allerede lanceret, mens det fjerde og sidste partnerskab om cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstil forventes offentliggjort inden for de nærmeste uger.

Partnerskaberne skal i løbet af de kommende fem år levere markante grønne resultater inden for de fire udpegede områder. 

Afgørende rolle i den grønne omstilling

Forsknings- og uddannelsesminister Jesper Petersen glæder sig over, at indsatsen for at indfri målene i de grønne forskningsmissioner nu går i gang.

- I Danmark har vi sat et yderst ambitiøst mål om at reducere vores CO2-udledning med 70 pct. frem mod 2030. Det kræver, at vi skubber på de løsninger, vi ved, der virker, samtidig med, at vi udtænker og udvikler nye, grønne, banebrydende løsninger. Det vil ikke kun få betydning herhjemme, men også ude i verden. Ved at samle forskning og erhvervsliv om klimaløsningerne får vi skabt en rampe, der kan styrke eksport fra dansk erhvervsliv samtidig med, at vi i vores eget samfund er med i front med den grønne omstilling og bliver mindre afhængige af gas og olie ude fra, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Intensiv evalueringsproces med nationale og internationale eksperter

Det er første gang, at Innovationsfonden har lagt ramme om et forløb med disse meget store missionsdrevne partnerskaber, og derfor har både fonden og partnerskaberne måtte lære undervejs, erkender Innovationsfondens forperson, Anders Eldrup. Han ser frem til, at de missionsdrevne partnerskaber nu for alvor kan komme i gang med arbejdet.

- Tiden er knap i klimakampen og blandt de vigtigste indsatser er det at få samlet forskning, erhvervsliv og myndigheder om hurtigt at hjælpe ny viden og teknologi på vej. Derfor er det glædeligt, at vi nu endelig står med fire solide og bredt funderede partnerskaber. De har alle unikke forudsætninger for at levere banebrydende, nye løsninger, som både kan levere på de danske klimamål, men som forhåbentligt også kan bidrage globalt. 

Evalueringen af ansøgningerne til de grønne forsknings- og innovationspartnerskaber har været intensiv og har blandt andet omfattet forsknings- og innovationsfaglige vurderinger fra en lang række eksperter – både nationale og internationale – og dybdegående interviews med de enkelte partnerskaber.

Innovationsfonden skal nu følge etableringen af partnerskaberne og den videre udvikling mod målene. Undervejs skal partnerskaberne også løbende vurdere, hvorvidt der skal ske udskiftninger eller nye partnere kunne være relevante at tage med ombord.

 

Fakta om missionerne:

I aftalen om forskningsreserven 2021 afsatte Folketinget i alt 700 mio.kr til etablering af grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal opfylde de fire missioner.
Det er disse midler, Innovationsfonden nu har truffet beslutning om.

Målet med partnerskaberne er, at bidrage til:

  • at nå målet om 70% reduktion af drivhusgasemissioner i Danmark inden 2030 og netto-nulemissioner i 2050 og styrke miljø og natur.
  • øget konkurrenceevne for dansk erhvervsliv og industrien. Investeringerne i missionsdrevne partnerskaber vil fremskynde udviklingen af banebrydende grønne løsninger gennem strategisk og sammenhængende grøn forskning, der spænder hele vejen fra strategisk forskning til kommercialisering.
  • Succesen med den grønne omstilling er stærkt afhængig af en systemisk udvikling af teknologier og løsninger i tæt samarbejde og koordinering mellem relevante aktører i hele værdikæden med et langsigtet fokus.

 

Læs mere om udmøntningen af de grønne partnerskaber

 

Læs mere om regeringens grønne forskningsstrategi

EU logo