INNOTALK

Innovationsfonden vil have flere kvindelige ansøgere

Kun hver fjerde forsker eller iværksætter, der ansøger til Innovationsfonden, er kvinde. Og det er for lidt, mener ledelsen, der nu tager flere initiativer for at rette op på den skæve kønsbalance.

- Vi har over flere år noteret os, at der er langt færre kvindelige end mandlige ansøgere til vores midler. Det er ikke overraskende, for kønsbalancen inden for iværksætteri og blandt danske forskere, der gør karriere på universiteterne, har historisk været mere end skæv. Samtidig mangler Danmark talenter – især inden for en række fagområder, som Innovationsfonden berører. Så vi mener, det er vores pligt at forsøge at skubbe på udviklingen, siger direktør Peter Høngaard Andersen.

Innovationsfondens første fire initiativer for at styrke kønsbalancen blandt ansøgere er:

  1. Udnævnelse af kvindelige ambassadører for hvert af Innovationsfondens programmer, så vi får en række rollemodeller inden for forskning, innovation og entreprenørskab.
  2. Ny iværksætterstrategi, hvor kønsdiversitet er en integreret del, lanceres i november. Helt konkret vil et af initiativerne på iværksætterområdet være et komplet gennemgang af Innofounder-ordningen, så den i højere grad forsøger at tiltrække kvindelige ansøgere. Dette bliver et pilotprojekt, der forhåbentligt kan teste metoder for, hvordan vi kan justere samtlige af vores ordninger mhp. at styrke den kvindelige kapacitet.
  3. Justering af krav og formuleringer i ansøgningsskemaerne til vores store forskningspartnerskaber Grand Solutions.
  4. Et fokuseret arbejde for at sikre større kønsbalance i fondens paneler og blandt indstillede forskere til fondens årlige priser. Det betyder, at Innovationsfonden efterspørger øget kønsdiversitet, når fondens interessenter indstiller kandidater til panelerne og priserne.

De fire initiativer, er godkendt af fondens bestyrelse og er ved at blive implementeret. Derudover har Innovationsfonden sat gang i et grundigere analysearbejde for at udkomme med nogle generelle principper for at sikre kønsdiversitet på den længere bane.

Læs også om et nyt initiativ, der undersøger de danske forskningsfondes tilgang til kønsbalance

Innovationsfonden har i samarbejde med McKinsey for nyligt lanceret en rapport om kønsbalancen på det danske arbejdsmarked. Rapporten blev offentliggjort den 1. oktober under en Innotalk i Skuespilhuset. Læs mere hent rapporten her

Se sammendrag fra Innotalk-arrangementet

 

Kontakt
Pernille Rype, kommunikationschef i Innovationsfonden
Åben sektion, Pernille Rype, kommunikationschef i Innovationsfonden

Tlf. 61905060, Mail: pernille.rype@innofond.dk