Foto fra Sundhedsstyrelsens håndbog 'Undgå smitte på skolen'

iNugdeyou og Sundhedsstyrelsen udgiver håndbøger om at nudge sig til smitteforebyggelse

Som led i Sundhedsstyrelsens kommunikation om COVID-19 og bekæmpelse af smitte har styrelsen netop offentliggjort den første af tre håndbøger med simple nudging-råd til at undgå smitte på landets skoler, arbejdspladser og i det offentlige rum. Håndbøgerne er udarbejdet af adfærdsenheden iNudgeyou, som har fået støtte af Innovationsfondens ekstraordinære COVID-19-pulje.

Hvordan sikrer man håndhygiejne ved kaffemaskinen på arbejdspladsen? Og hvordan undgår man for store forsamlinger på strande og sikrer god afstand ved skolernes indgange? Det er nogle af de spørgsmål, som adfærdsenheden iNudgeYou giver svar på i tre nye håndbøger.

Hver håndbog indeholder simple råd og tilhørende guides til konkrete tiltag, der vil mindske smitterisiko. Alle råd er baseret på anvendt adfærdsvidenskab - det der populært kaldes nudging.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort den første håndbog, som er målrettet skoler.

- Vi har været gode til at fortælle borgerne, hvad de skal gøre for at forhindre smittespredningen med coronavirus. Og eleverne har også været virkelig gode til at tage de nye råd til sig. Det kan de godt være stolte af. I håndbogen får lærerne en række tips og gode ideer til, hvordan man ude på skolerne med nemme løsninger kan indrette sig, så eleverne bliver motiveret til at holde fast i de gode vaner med hyppig håndvask og at holde afstand, udtaler enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.

Støtte har været afgørende

iNudgeyou, der har udviklet håndbogen sammen med Sundhedsstyrelsen, har modtaget 1,3 mio. kr. fra Innovationsfonden til at udarbejde adfærdsbaserede tiltag til at bekæmpe coronavirus i Danmark.

Støtten har været helt afgørende for at adfærdsvidenskab har fået en rolle i bekæmpelsen af coronavirus og i Sundhedsstyrelsens kommunikation til skoler, organisationer og kommuner, påpeger den daglige leder i iNudgeyou.

- Lange rapporter og guides kan være rigtig svære at overskue og handle på. En håndbog med konkrete løsninger, der er lette at implementere, øger chancerne for, at der rent faktisk bliver gjort noget derude for at mindske smitterisiko – også på længere sigt, siger Jossi Steen-Knudsen, COO i iNudgeyou

Håndbøgerne sendes ud til alle skoler og kan ligeledes nemt downloades via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Yderligere to håndbøger til kommuner samt offentlige og private organisationer udgives efter sommerferien.