Lara Anne Blasberg

Lara Anne Blasberg: At arbejde med bæredygtighed er for mig et eksistentielt valg

Lara Anne Blasberg er erhvervspostdoc på forskningsprojektet Smart Buildings & Cities Business Model Innovation og arbejder på at skabe bæredygtige løsninger til byggesektoren med fokus på forbrugerens behov. For hende er det et eksistentielt valg som forsker at arbejde med bæredygtig udvikling og et forsøg på at sætte et positivt og grønt aftryk på verden.

Lara Anne Blasbergs interesse for miljøet begyndte, da hun tilbage i Maryland i USA arbejdede med Americorps og undersøgte, hvordan vandløb var påvirket af miljøskader. Hun ønsker at skabe forandringer, der kan gøre en reel forskel for naturen og miljøet, og derfor valgte hun at rette sin indsats mod byggesektoren.

- Byggesektoren er en kæmpe stor udleder af CO2, og derfor er der virkelig noget at hente ved at tænke bæredygtighed ind i byggeprojekter. Det gælder i alle faser, og det vil både være til fordel for miljøet og brugeren, da det kan skabe bedre bygninger, der holder længere, forklarer hun.

Ifølge Lara Anne Blasberg er nøglen til en bæredygtig udvikling i byggesektoren at have helheden for øje og i særdeleshed brugerne, da de har svaret på, hvor problemerne opstår, og hvor der er behov for udvikling.

-Bæredygtighed i bygningssektoren er bestemt af både sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Man skal have alle dimensioner for øje, for ellers kommer man ikke til at lykkedes med at skabe bæredygtige bygninger på lang sigt, siger hun.

Teknologi baseret på mennesker kan skabe nye løsninger

Lara Anne Blasberg er erhvervspostdoc på projektet Smart Buildings & Cities Business Model Innovation, som er et samarbejde mellem VELUX Group og Copenhagen Business School - med støtte fra Innovationsfondens og Realdanias fælles Erhvervsforsker-opslag ’Smart Cities og Smart Buildings’. Projektet har til formål at udforske mulighederne for at udvikle nye forretningsmodeller til byggesektoren med henblik på mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering og automatisering af processer med fokus på forbrugeren.

-Når man skal udvikle nye løsninger er det nødvendigt at nå ind til kernen af problemerne hos brugeren. Det er der, det bliver spændende og der, man skaber bygninger, som folk ønsker at bo i, fortæller hun.

Lara Anne Blasbergs rolle er at koble forskning og data til potentielle løsninger for byggesektoren. Det sker blandt andet gennem cases-studier. Et eksempel er living lab projektet på Kokkedal Skole, hvor man gennem eksperimenter udvikler potentielle designløsninger for indeklima, renovering, automatisering og adfærdsmæssige ændringer. Et godt eksempel på en konkret case er Airbird, som er en lille fugl, der er designet og udviklet i samarbejde mellem GXN, VELUX Group og Leapcraft. Den placeres i lokalet og måler luftens indhold af CO2, der er en pålidelig indikator for luftkvalitet. Fuglen kvidrer, når luften i lokalet bliver for tæt, og så ved brugeren, at det er tid til at få frisk luft. Det er altså et eksempel på, hvordan man med teknologi kan skabe bedre og mere brugervenlige bygninger.

Bygningssektoren skal lære af fejl

Lara Anne Blasberg peger på, at man i byggesektoren skal være bedre til at få feedback fra dem, som til dagligt har sin gang nye bygninger og generelt fokusere mere på, hvordan bygningerne udvikler sig over tid. Det kan give værdifuld viden, der kan være med til at udvikle nye teknologiske løsninger, der sikre bæredygtige bygninger, der holder længere.

-En måde man kan bruge teknologien til at skabe bæredygtige bygninger er ved at udvikle produktservicesystemer baseret på digitale sensorer eller RFID teknologier (Radiofrekvensidentifikation), som kan opspore problemer. På den måde, kan man handle i tide og undgå, at bygningen forfalder, fordi man ikke er klar over, hvorfra problemet stammer, forklarer hun.

Lara Anne Blasberg peger på, at den næste store udfordring i sektoren er at finde de partnerskaber, der er nødvendige for sådanne løsninger.

Teknologi kan skabe en bedre verden

Teknologi og den måde, man kan bruge den til at udvikle bæredygtige løsninger, der også er rentable for byggesektoren er det, der motiverer Lara Anne Blasberg. Teknologi, der er baseret på mennesker, og som skaber reelle forandringer, der er til gavn for verden.

- Vi efterlader alle et aftryk, hvor end vi kommer, og det er mit håb, at jeg kan efterlade de steder, jeg kommer, lidt bedre end da jeg fandt dem, fortæller hun.

Innowomen
En del af Innowomen
Åben sektion, En del af Innowomen

I december 2018 blev det første møde afholdt i et såkaldt ”gender sounding board” under titlen Innowomen. Otte iværksættere og forskere med tilknytning til fonden blev udpeget til herigennem at komme med input til fondens diversitetspolitik og være synlige rollemodeller for potentielle ansøgere til fondens programmer.

Forhåbningen er, at Innowomen-ambassadørerne og deres professionelle erfaringer kan inspirere flere talentfulde kvinder til at gå iværksætter- eller forskervejen - samt ansøge og i sidste ende modtage fondens investeringer.  

Lara Anne Blasberg er en af de nuværende 8 Innowomen.

Lara Anne Blasbergs karriere
Åben sektion, Lara Anne Blasbergs karriere

Født: 1982

2018: ErhvervsPostdoc ved VELUX Group og CBS - Copenhagen Business School

2018; Adjunkt ‘Smart Building Business Models’ ved CBS - Copenhagen Business School

2013-2017: Ph.d. Innovation for Sustainability ved CBS- Copenhagen Business School

2010-2012: M.Sc. Environmental Management and Policy på Lund Universitet

2006-2010: B.A. Environmental Studies and Biology på University of California, Santa Cruz