InnoWomen - Maria Flyvbjerg Bo

Maria Flyvbjerg Bo solgte sin første virksomhed som 19-årig

Maria Flyvbjerg Bo har aldrig haft en drøm om at blive iværksætter. Det er bare sådan, hun er. Allerede som barn kom hendes talent for iværksætteri til udtryk, og som blot 19-årig solgte hun sin første virksomhed.

Når Maria Flyvbjerg Bo var på sommerferie som barn, nøjedes hun ikke med at bygge huler eller lege med Barbie-dukker.

Hun mobiliserede de andre børn til at lave tegninger, som hun solgte for 25 øre, eller til at lave små salgsboder ved vejen, hvor de solgte kiks eller saftevand til forbipasserende.

Da hun gik i 1. g, åbnede hun sin egen webshop, Auroa.dk, som solgte tøj og smykker. Med sin mors underskrift fik hun som 17-årig et CVR-nummer.

Hun hyrede et par veninder fra klassen til at pakke de varer, folk bestilte i hendes webshop. Virksomheden endte med at omsætte for op mod 500.000 kroner om året.

Da hun solgte Auroa.dk i 3. g, tjente hun nok penge til en rejse til Australien og til at idéudvikle på og starte sin næste virksomhed.

- Det, der motiverer mig, er at observere ting, som ikke fungerer, og få idéerne til at gøre det bedre, siger Maria Flyvbjerg Bo.

Hun har altid en liste, hvor hun skriver alle sine idéer ned. Og de idéer, som over længere tid giver mening behovsmæssigt, forretningsmæssigt og teknisk, begynder hun at arbejde videre med og udtænke løsninger til.

- Kunsten er ikke at få idéer. Det kan alle gøre. Det svære er at vurdere hvilke idéer, der har potentiale, og eksekvere idéen så den rent faktisk bliver til noget virkeligt, som folk vil bruge, siger hun.

Mange af idéerne opstår ud fra udfordringer, hun selv har stået i som iværksætter.

Efter Auroa.dk og rejsen til Australien startede hun på CBS, og samtidig startede hun virksomheden Shooples - en gratis e-commerce løsning, hvor iværksættere nemt kunne oprette deres egen webbutik.

Vigtigt at være opmærksom på kønsbias i iværksætterverdenen
For Maria Flyvbjerg Bo er skillelinjen mellem arbejde og fritid visket ud.

- For mig er iværksætteriet også en hobby. Det er sjovt nogle gange at sidde i weekenden og arbejde med en idé eller bygge på sin virksomhed, siger hun.

Når hun bliver spurgt, hvilke udfordringer hun har mødt som iværksætter, kan hun pege på to ting:

For det første kan det være svært for folk med almindeligt lønmodtagerjob at forstå, hvad hun egentlig laver, og hvordan det at starte ting op kan være noget, man lever af.

For det andet oplever hun en stor kønsbias inden for iværksætterverdenen. Der er langt flere mandlige iværksættere og investorer, end der er kvinder.

Et studie fra Harvard Business Review viser, at kvindelige iværksættere modtager cirka to procent af al venture funding i USA, selvom de ejer 38 procent af startup-virksomhederne.

Studiet viser også, at kvinder bliver stillet andre spørgsmål af investorer end deres mandlige iværksætterkollegaer.

- Når du kommer ind som kvinde og præsenterer en idé, spørger investorerne ind til, hvordan du vil sikre dig, at virksomheden ikke bliver en fiasko. Havde du været mand, ville de i højere grad spørge, hvordan du vil sikre, at virksomheden bliver en succes, siger Maria Flyvbjerg Bo, som derfor mener, det kræver en endnu større tro på sig selv og sit produkt, hvis man er kvindelig iværksætter.

Ironisk nok viser et BCG-studie, at startups stiftet af kvinder genererer 78 cents per dollar investeret mod 31 cents for startups stiftet af mænd.

Efter Maria Flyvbjerg Bos mening er det vigtigt, at vi er opmærksomme på og diskuterer kønsbias, så vi kan gøre op med den på den rigtige måde.

- Mange steder er man faktisk opmærksom på det, men det kan også udmønte sig i, at man går helt i den anden grøft. Jeg har været til møder med investorer, som er så opmærksomme på at slippe bias, at vi har brugt første halve time af investormødet på at tale om, hvor fedt det er, at vi er kvinder, siger hun.

- I bund og grund vil vi nok alle sammen gerne anerkendes for det, vi er dygtige til og ikke for om vi er mænd eller kvinder, eller hvilken hudfarve vi har, afslutter hun.

InnoWomen
En del af InnoWomen
Åben sektion, En del af InnoWomen

I 2018 lancerede Innovationsfonden et nyt initiativ, som skal fremme en bedre kønsbalance inden for iværksætteri og topforskning. Som led i initiativet har fonden nedsat en gruppe på otte kvindelige iværksættere og forskere med tilknytning til fonden.

Gruppen har fået navnet InnoWomen, og de otte kvinder skal både komme med input til fondens egen diversitetspolitik og agere rollemodeller for potentielle ansøgere.

Maria Flyvbjerg Bo er en af de otte InnoWomen. Hun er tilkoblet Innovationsfondens InnoBooster-program.

- For at gøre op med bias, er vi nødt til at anerkende, at bias overhovedet findes. Det har man gjort hos Innovationsfonden. Nu skal vi i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst tager et opgør med vores bias. Jeg tror, det er vigtigt at få flere kvindelige investorer og rollemodeller. Det handler ikke om, at kvinder skal forfordeles, men om at mulighederne skal være de samme for begge køn, siger hun.

Læs mere om InnoWomen her 

Maria Flyvbjerg Bos karriere som iværksætter
Åben sektion, Maria Flyvbjerg Bos karriere som iværksætter
 • Født 1989 i Danmark. Kandidat fra CBS i Business Administration and Information Systems i 2016.
   
 • 2006 startede virksomheden Auroa.dk, hvor hun selv var ejer og lavede størstedelen af arbejdet.
   
 • 2009 stifter af virksomheden Shooples, hvor hun fungerede som CEO.
   
 • 2013 medstifter af Nest Copenhagen - et bofællesskab for iværksættere i København.
   
 • 2015 medstifter af Hufsy - en bankløsning for freelancere og små virksomheder.
   
 • 2017 stifter af konsulentvirksomheden Digtio, hvor hun rådgiver iværksættere om at starte og skalere deres virksomhed og hjælper store virksomheder med at innovere og arbejde som startups.
   
 • 2018 medstifter og CXO hos Spenderlog, som er en app, der ved hjælp af kunstig intelligens kan holde styr på og finde mønstre i ens dagligvareforbrug.

  Mere end 8.000 har downloadet appen.

  Virksomheden har netop lavet sit første salg til Carlsberg, som får adgang til 100 procent anonymiseret og aggregeret information om trends og forbrugsmønstre i forskellige målgrupper.

  Virksomheden har lige landet sin første investering fra en investor og er nu på jagt efter yderligere investering og flere virksomheder, som ønsker at få indsigt i forbrugsmønstre og trends.