InnoWomen - Mette Frimodt-Møller

Mette Frimodt-Møller er drevet af innovation, som gør en forskel i samfundet

Chefkonsulent Mette Frimodt-Møller fra Science på Københavns Universitet leder forskningsprojektet Soiltracker, hvor forskere skal udvikle et værktøj, som gør politiet i stand til at bruge jord som spor i kriminalsager.

Mette Frimodt-Møller sidder på stolen midt mellem to verdener, hvor forskning bliver til iværksætteri og ikke blot gør os klogere på verden, men også skaber værdi for samfundet.

- Jeg synes, det er rigtig spændende og meningsfuldt at sidde med et projekt som Soiltracker. Gevinsten af det projekt handler ikke så meget om vækst og beskæftigelse, men om at politiet kan fange nogle flere forbrydere hurtigere. Det har jo enorm værdi, siger hun.

Hun leder forskningsprojektet sammen med lektor Anders Johannes Hansen fra Naturhistorisk Museum på Københavns Universitet.

Målet er på baggrund af grundvidenskabelig forskning i jords sammensætning at udvikle et redskab til politiet, som de kan bruge til at finde spor i jord og til at bruge jord som spor.

Innovation har været den røde tråd i hele Mette Frimodt-Møllers karriere.

Hun har siddet i flere ministerier og styrelser og været med til at uddele penge til innovationsprojekter, dengang hvor innovation hed udvikling, og hvor ønsket om at gå forrest inden for grøn omstilling var med til at drive innovationen i Danmark.

- De sidste mange år har innovationspolitik i Danmark meget handlet om vækst og beskæftigelse. Det er også vigtigt, men en innovationsdagsorden med fokus på, at innovation skal gøre en forskel i samfundet, tror jeg, er vigtig, og den appellerer muligvis også mere til kvinder, siger Mette Frimodt-Møller.

Derfor er det i hendes øjne positivt, at Innovationsfonden har nu i højere grad også investerer i projekter, som skaber værdi og ikke blot vækst.

Bringer politi og forskere sammen
Mette Frimodt-Møller motiveres netop af, at sidde med projekter, som gør en forskel, men også af lyset i øjnene på dem, der har idéerne.

- Jeg kan godt lide drivet i dem, der kommer med idéer. Forskere er drevet af nysgerrighed, og virksomheder er drevet af at løse problemer og udfordringer og af at lave løsninger, som giver noget på bundlinjen. Det betyder, at når man bringer de to sammen, så kan det virkelig skabe nogle fantastiske spændende ting, siger hun.

Det er blandt andet tilfældet med projektet Soiltracker, hvor Mette Frimodt-Møllers opgave er at bringe politi og forskere sammen.

- Vi forventer, at systemet kan sælges til politi i udlandet, men hovedgevinsten er i mine øjne, at vi kan fange flere kriminelle, siger hun.

Som projektleder sidder Mette Frimodt-Møller midt i forskningsverdenen, og efter hendes mening kan forskningsverdenen være ret hård, når man kommer til tops.

- Du kæmper hele tiden om penge og anerkendelse. Det er måske en verden, som mange kvinder ikke kan se sig selv i, og samtidig fordi der er få kvinder i topforskning, er det sværere at finde nogen at spejle sig i, siger hun.

Der kan det efter Mette Frimodt-Møllers mening have betydning at kunne deltage i projekter, som gør en forskel for samfundet.

- Hvis man ønsker flere kvinder i toppen af forskning, kan man også som leder på universiteterne opfordre de dygtige kvinder til at søge relevante stillinger og positioner, og tale med kvinderne om deres eventuelle forbehold. Forbeholdene vil man sikkert kunne afhjælpe, hvis man vil, vurderer Mette Frimodt-Møller.

 

InnoWomen
En del af InnoWomen
Åben sektion, En del af InnoWomen

I 2018 lancerede Innovationsfonden et nyt initiativ, som skal fremme en bedre kønsbalance inden for iværksætteri og topforskning. Som led i initiativet har fonden nedsat en gruppe på otte kvindelige iværksættere og forskere med tilknytning til fonden.

Gruppen har fået navnet InnoWomen, og de otte kvinder skal både komme med input til fondens egen diversitetspolitik og agere rollemodeller for potentielle ansøgere.

Mette Frimodt-Møller er en af de otte InnoWomen. Hun er tilkoblet Grand Solution programmet og deltager i ledelsesforløbet ’Making Innovation Happen’, hvor udvalgte projektledere fra fondens projektportefølje vejledes af eksperter fra en af verdens førende business schools, INSEAD.

- Det er meget positivt, at fonden sætter fokus på behovet for større diversitet. Jeg tror, det kan have stor betydning, hvis man begynder at se mere på hele teamet i innovationsprojekter og have fokus på diversiteten i teamet. Og måske behøver projektlederen ikke altid være den mandlige professor, siger hun.

Læs mere om InnoWomen

Mette Frimodt-Møllers karriere
Åben sektion, Mette Frimodt-Møllers karriere

Født i Danmark i 1967 cand.hort. fra Landbohøjskolen i 1996.

1997-2011 økonomiansvarlig og specialkonsulent i Det Grønne Sekretariat, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet og Naturstyrelsen.

2011-2013 projektleder i Erhvervsstyrelsen med fokus på innovationsskabende offentlige indkøb.

2013 ansat på Science på KU i sekretariat, som understøtter samarbejde mellem forskere og omverdenen.