Ny metode skal skåne havenes økosystemer

Om kort tid er dansk startup klar til at lancere et kit, der kan teste fragtskibes ballastvand for ubudne gæster. I den forbindelse fik de gode råd til deres forretningsstrategi under et sparringsforløb med Connect Denmark. 

16. november 2017

InnoBooster-investeringen MicroWise har udviklet en teknologi, der kan teste, om renset ballastvand lever op til kravene fra IMO (International Maritime organisation). De handler om, at ballastvandet ikke må indeholde invasive arter, som er en stor trussel mod havenes økosystemer. Lanceringen er lige om hjørnet.

Der er endnu ikke nogle optimale metoder der kan teste vandkvaliteten af ballastvandet, og da MicroWise bevæger sig ud på et nyt marked, søgte de om at komme til CONNECT Denmarks sparringsforløb »Springboard« for at få testet deres virksomhedsstrategi. 

-  Vi har fået meget mere ud af Springboard, end vi regnede med, og det har givet os mere selvtillid omkring at få vores produkt på markedet, fortæller Pia Haecky, direktør i MicroWise.

Springboardet blev afholdt hos Innovationsfonden i oktober, og foregik ved, at MicroWISe først pitchede deres forretningsidé, hvorefter et panel af erfarne erhvervsfolk gav sparring. Hele seancen blev optaget på video, så virksomhederne kan gense drøftelserne.

-  Vi har fået feedback på vores forretningsidé fra mere erfarne folk end os, og det har gjort os mere bevidste omkring vores styrker og svagheder. Det er f.eks. blevet klart for os, at vi skal have en ekstern til at hjælpe os med markedsføringen, da vi er stærkest på det tekniske, fortæller Pia Haecky.

Produktet kommer ud til testkunder inden for få uger, og MicroWise har allerede fået en yderligere testkunde, udover de testkunder, der har været med i længere tid. Forventningen er, at MicroWise kan sælge deres produkt fra starten af 2018.

Ballastvand skader økosystemerne
På verdensplan bliver der årligt flyttet fem til ti milliarder tons vand fra et hav til et andet ved ballastvand, som fragtskibe bruger under transport. Men da ballastvandet kan indeholde invasive arter, er det en trussel mod havmiljøet, når vandet senere udledes i en ny havn.

IMO (International Maritime organisation) vedtog i 2004 ballastvandkonventionen, som trådte i kraft i september 2017. Det betyder, at det fremover er et krav, at skibe skal rense ballastvandet, inden det ledes tilbage i havet. Når konventionen er fuldt implementeret, vil der sidde et internt renseanlæg på op mod 60.000 skibe verden over.

Afsnittet om prøvetagning er endnu ikke fastlagt i konventionen, da der ikke er en optimal test på markedet. Ifølge soefartsstyrelsen.dk er det derfor besluttet at udsætte prøvetagningsdelen af havnestatskontrollen i to til tre år efter ikrafttrædelsen af konventionen.

Investering

Fakta om ballast-vandkonventionen 

  • Trådte i kraft 8. september 2017 på globalt plan.
  • Sætter regler for lovlige organismekoncentrationer og håndtering af sedimenter i ballastvand.
  • Gælder som hovedregel alle skibe, som udleder ballastvand.
  • Skibe som kun sejler indenfor nationalt farvand er normalt fritaget.
  • Skibe i faste, kystnære ruter eller skibe, der sejler inden for et område, kan søge om dispensation på baggrund af en risikovurdering, som dokumenterer en lav risiko. Risikovurdering af et område kaldes ”Same Risk Area” og sker efter retningslinjer udarbejdet af FN’s søfartsorganisation, IMO.
  • Skibe bygget efter 8. september 2017 skal have installeret anlæg. Installationsdatoerne for skibe bygget før den dato er endnu ikke bestemt. Emnet skal drøftes af IMO’s komité til beskyttelse af havmiljøet (MEPC) i juli 2018.

Læs mere