Missioner

Missionsdrevne grønne partnerskaber har åbnet for ansøgninger til pulje to

Danmarks fire missionsdrevne grønne partnerskaber har nu alle åbnet for ansøgninger om midler fra pulje to, der samlet indeholder 284 millioner kroner. Partnerskaberne investerer i forsknings- og innovationsprojekter inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

De fire Innomission-partnerskaber, som er Innovationsfonden i 2022 bevilligede i alt 700 millioner kroner til, har netop nu åbent for ansøgninger til pulje to-midler.

 

Find link til de fire opslag her:

 1. INNO-CCUS (Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2)
  80 millioner kroner, deadline 21. marts 2023, Link til søgemulighed
   
 2. MissionGreenFuels (Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
  85 millioner kroner, deadline 10 marts, 2023, Link til søgemulighed
   
 3. AgriFoodTure (Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion)
  75 millioner kroner, deadline 17. April, 2023, Link til søgemulighed
   
 4. TRACE (Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler)
  44 millioner kroner, deadline 20. April, 2023, Link til søgemulighed

 

Fakta om missionerne:

I aftalen om forskningsreserven 2021 afsatte Folketinget i alt 700 mio.kr til etablering af grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal opfylde de fire missioner.

Det er disse midler, Innovationsfonden nu har truffet beslutning om.

 

Målet med partnerskaberne er, at bidrage til:

 • at nå målet om 70% reduktion af drivhusgasemissioner i Danmark inden 2030 og netto-nulemissioner i 2050 og styrke miljø og natur.
 • øget konkurrenceevne for dansk erhvervsliv og industrien. Investeringerne i missionsdrevne partnerskaber vil fremskynde udviklingen af banebrydende grønne løsninger gennem strategisk og sammenhængende grøn forskning, der spænder hele vejen fra strategisk forskning til kommercialisering.
 • Succesen med den grønne omstilling er stærkt afhængig af en systemisk udvikling af teknologier og løsninger i tæt samarbejde og koordinering mellem relevante aktører i hele værdikæden med et langsigtet fokus.

EU logo