""

Ny teknologi booster
hospitalers hygiejne

Infektioner under indlæggelser koster liv. Startup hjælper hospitaler med at tage hånd om hygiejneproblemet.

Undersøgelser viser, at en væsentlig del af alle infektioner kan undgås ved at forbedre håndhygiejnen på hospitalerne. Det mål udviklede startuppen Sani nudge et nyt system for at opnå: det registrerer hvor ofte, de ansatte spritter deres hænder af, med sensorer på deres ID-kortholdere og rundt på hospitalet.

Hospitalets hygiejneansvarlige får tilsendt data fra sensorerne, så de kan spotte steder på hospitalet, hvor der er behov for at stramme op på håndhygiejnen - det giver helt nye muligheder for at sætte ind, hvor de ansatte ikke spritter nok af, og nedsætte den høje dødelighed af infektioner på hospitalerne. Projektet er støttet af fondens InnoBooster-ordning.

Data løser hårdknuden
De fleste hospitaler måler håndhygiejnen gennem direkte observation: stikprøver, hvor en hygiejneansvarlig går rundt og observerer sine kollegers adfærd.

– Der opstår typisk det, der hedder "Hawthorne-effekten" – når man bliver observeret, performer man bedre, end man ellers gør. Observationerne er også tidskrævende, så man foretager dem ikke så ofte og får en meget upræcis måling af hospitalets håndhygiejne, siger Theis Jensen, CEO i Sani nudge.

Klinisk Sygeplejerskespecialist på Aarhus Universitetshospital Anne-Mette Iversen fortæller desuden, hvordan tiltag for at forbedre hygiejnen gang på gang har ramt en mur:

– Vi har manglet data, der fortæller os, hvordan håndhygiejnen rent faktisk er i afdelingen, så vi kan målrette indsatsen. Personalet mente, at de brugte håndsprit på toilettet, men vi vidste ikke, om de rent faktisk gjorde det, eller det bare var deres oplevelse. Det er ikke fordi personalet lyver – vi opfatter bare vores adfærd anderledes, end den egentlig er.

Aarhus Universitetshospital har sammen med Bispebjerg Hospital testet Sani nudges system som en del af forskningsprojektet. Anne-Mette Iversen er særligt tilfreds med systemets data, som hun har kunnet bruge til at identificere, hvor hendes afdeling har problemer med håndhygiejnen.

– Vi får noget konkret at tale om, og vi kan målrette indsatsen – det har vi aldrig kunnet før, og det har været dybt frustrerende. Du aner ikke, hvor mange timer, vi har brugt på at forbedre os. Nu har vi endelig et system, der kan hjælpe os, siger Anne-Mette Iversen.

Data i Sani nudges system. Grafik: Sani nudge.

Sælger sig selv
En gang om ugen viser Anne-Mette Iversen systemets data til personalet og drøfter de situationer, hvor de skal have ekstra fokus på at få sprittet hænderne af. Det har virket: nu viser målingerne f.eks., at 90 % af personalet – i stedet for 40 % ved projektets start – bruger håndsprit på toilettet.

Andre hospitaler har vist stor interesse for projektet:

– Vi bliver tit kontaktet, og det er ikke ofte, vi står med projekter, som sælger sig selv på den måde. Jeg tror, der er et stort behov for nytænkning på området, og jeg kan helt klart se potentialet i det, siger Anne-Mette Iversen.

Ifølge Theis Jensen var InnoBooster-investeringen vigtig for, at Sani nudge kunne udvikle deres produkt og teste det nok til, at investorer troede på projektet.

– Hardware er dyrt at udvikle, og få danske investorer var risikovillige nok til at gå ind i vores projekt. Innovationsfonden var vigtige for vores udvikling, fordi de gav en rød tråd til, hvor vi skulle hen, og holdte os op på det hvert kvartal uden, at de sad på nakken af os, siger Theis Jensen.

Sani nudge sigter efter at udbrede systemet til flere sygehuse i udlandet og søger investorer, der kan hjælpe dem længere ud på det europæiske marked.

Aarhus Universitetshospital er så begejstrede for systemet, at de er i gang med at undersøge den nødvendige finansiering for at beholde det, når forskningsprojektet er afsluttet. I forvejen har Randers Sygehus og Vejle Hospital implementeret Sani nudge.

Virksomheden har nu distributører i Finland, Tyskland, Østrig og Schweiz og forhandler med Hartmann om at integrere systemet i virksomhedens spritdispensere.

Fakta
Investering
Åben sektion, Investering

Program: InnoBooster

Fondens investering: 2 mio.

Totalt budget: 6 mio.

Projektets varighed: 1,5 år

Officiel titel: Intelligent hand hygiene sensor system

Om Sani nudge
Åben sektion, Om Sani nudge

Sani nudge har udviklet et system, der med sensorer forbedrer håndhygiejnen på hospitaler og nedsætter antallet af hospitalsinfektioner.

Sensorerne monteres på hospitalsmedarbejderes ID-kortholder samt hospitalets spritdispensere og hovedgæret på patienternes senge. De opsamler data om hyppigheden af medarbejdernes brug af håndsprit og hvor på hospitalet, det foregår mest og mindst, så hospitalet kan gøre en målrettet indsats for at forbedre hygiejnen i situationer og på områder, hvor den ikke lever op til kravene.

Læs mere her.

Resultater
Åben sektion, Resultater

Målingerne fra Sani nudges system viser, at det har forbedret håndhygiejnen med mere end 100 % på Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitetshospital.

De har solgt systemet til Randers Sygehus og Vejle Sygehus, har distributører i Tyskland, Danmark, Finland, Østrig og Schweiz og forhandler lige nu om piloterhvervsprojekter med fem europæiske hospitaler.

Virksomheden modtog to investeringer på henholdsvist 1 og 2 mio. fra en privat investor, efter de kom i finalen i DTU’s Danish Tech Challenge 2016 og fik InnoBooster-tilsagnet. Derudover vandt de i juli Zimmer Biomet European Connected Health Innovation Award 2018.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Theis Jensen, CEO, Sani nudge
Tlf.: 3113 7282, e-mail: tj@saninudge.com