Stars man

Nyt særprogram for SMV’er med grønne missionsprojekter

I august 2022 åbner Innovationsfonden for et nyt særprogram med navnet Missionsbooster, hvor SMV’er kan søge midler til projekter, der kan bidrage til at realisere de fire politisk udpegede, grønne missioner. Også Erhvervsforsker-programmet åbner for grønne missionsprojekter i august. Retningslinjer for begge programmer er nu offentliggjort.

Små- og mellemstore virksomheder – herunder startups – kan fra d. 16. august til 16. december ansøge om midler til projekter, der bidrager til realisering af de politisk udpegede grønne missioner via et nyt særprogram, Missionsbooster.

De fire missioner er:

1.                   Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
2.                   Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
3.                   Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
4.                   Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

- Med Missionsboosteren tilbyder vi et meget attraktivt program målrettet landets små- og mellemstore virksomheder (SMV’ere), der ønsker at benytte viden fra en vidensinstitution til at opbygge virksomhedens fremtidige, grønne løsninger. Innovationsfonden finansierer op til 70 procent af projektomkostningerne og dermed mindskes virksomhedernes risici betydeligt. Programmet skaber gunstige vilkår for, at virksomhederne kan indgå et samarbejde med et universitet eller et GTS-institut om industriel forskning – og programmet finansierer således aktiviteter på et tidligere stadie end i et traditionelt Innobooster-projekt, forklarer Ole Sinkjær, vicedirektør i Innovationsfonden.

- SMV’er er rygraden i dansk erhvervsliv. Vi håber, at Missionsboosteren kan være med til at bane vej for, at flere SMV’er gennem brug af ny viden fra vidensinstitutioner kaster sig over udviklingen af fremtidens grønne løsninger og dermed også kan bidrage til realiseringen af de fire grønne missioner.

Samarbejde med universitet eller GTS-institut

Et Missionsbooster‐projekt skal på en innovativ måde bidrage til at udvikle det innovative fundament for SMV-virksomhedens fremtidige grønne løsninger.

I den forbindelse kan der være brug for at tilføre virksomheden den nyeste viden, og det er derfor et krav, at der bl.a indgås et samarbejde med et dansk universitet eller GTS-institut. Der kan også være behov for yderligere involvering af andre relevante vidensinstitutioner eller private vidensvirksomheder. Det kan også være, at du har brug for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer eller ønsker et samarbejde med en relevant klyngeorganisation for at realisere projektet.

Ansøgningerne behandles ligesom klassiske Innobooster-ansøgninger med løbende afgørelse.

Særlige kendetegn for Missionsbooster i forhold til den klassiske Innobooster er:

 • at projekterne skal opfylde EU´s definition for ”Industriel forskning”, og tilskud kun kan gives under EU´s gruppefritagelsesforordning
 • at der er deltagelse fra et dansk universitet eller GTS-institut
 • det vil være muligt at søge om op til 70% i støtte af de direkte udgifter til projektet
 • at der gives tilskud i intervallet 1,5 mio DKK til 5 mio DKK
 • at projektperioden er 6 til 24 måneder.

Læs mere om søgemuligheden

Vigtige datoer:

 • Åbner for ansøgninger: 16. august 2022
 • Deadline for ansøgninger: 16. december 2022.

Find retningslinjerne her

295 mio. kr. fordeles på flere programmer

Folketingets partier har i 2022 lagt 295 millioner kroner oven i puljen af midler til realisering af fire grønne missioner.

De ekstra midler skal understøtte strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for de fire missioners områder, og dermed bidrage til at indfri Danmarks klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050

Midlerne udmøntes via Innovationsfondens programmer. Cirka 2/3 af de 295 millioner kroner er allokeret til Grand Solutions, mens den sidste tredjedel bliver fordelt mellem Missionsbooster, Erhvervsforsker-programmet og de Internationale programmer i Innovationsfonden.

Erhvervsforsker missionsmidler:

Missionsmidlerne kan søges via Erhvervsforsker-programmet til Erhvervs-ph.d. og Erhvervs-postdoc-projekter i henholdsvis den offentlige og private sektor.

Se de konkrete opslag her:

Vigtige datoer:

 • Åbner for ansøgninger: d. 7. august
 • Ansøgningsfrist: 13. september kl. 12.00

Læs retningslinjer for Erhvervspostdoc

Læs retningslinjer for Erhvervs-ph.d.

Grand Solutions missionsmidler

Innovationsfondens investeringer inden for "Realisering af de fire grønne missioner" skal bidrage til at skabe viden og teknologi, som kan sikre gennemførelse af den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund.

Læs opslagsteksten her: Grand Solutions: Realisering af de fire grønne missioner

Vigtige datoer:

 • Åbnede for ansøgninger d. 12. maj
 • Ansøgningsfrist: 16. august kl. 12.00
 • Januar 2023: Svar på ansøgning
 • 2. kvartal 2023: Projektstart
   

Læs retningslinjer for opslaget her