lyn strøm energi

Reaktion på artikel i Berlingske

Berlingske bringer i dagens avis (13.oktober 2020) en artikel, som efterlader et misvisende billede af Innovationsfondens arbejde i forbindelse med sagsbehandlingen af konkrete projekter.

Artiklen giver det indtryk, at et enkelt bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden kan afgøre, hvilke ansøgere der skal tildeles bevillinger. Det er ikke korrekt. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for alle bevillinger i Innovationsfonden – og tildeling af bevillinger forudsætter et flertal i bestyrelsen.

Innovationsfondens bestyrelsesmedlemmer er udpeget netop med det formål at kunne bidrage aktivt og kvalificeret til sagsbehandlingen i nnovationsfonden. Bestyrelsesmedlemmerne er således for alles vedkommende udpeget i kraft af deres faglige kompetencer, indsigt i forskning og innovation samt netværk i forskningssystemet og dansk erhvervsliv.

Artiklen i Berlingske giver desuden det indtryk, at der skulle være sket brud på lovgivning i forbindelse med tre konkrete sagsforløb. Påstandene om irregulær sagsbehandling og inhabilitet er rejst af opsagte medarbejdere, og der er stadig en uafsluttet tilsynssag mellem Innovationsfonden og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Innovationsfonden har på baggrund af en ekstern juridisk vurdering af de enkelte forløb afvist påstandene.

Vi afventer fortsat den endelige afgørelse på tilsynssagen.

Alt i alt efterlades læserne af artiklen med et indtryk af Innovationsfondens sagsbehandling og bestyrelsens rolle, som ikke er retvisende.

Tina Fanø, bestyrelsesformand for Innovationfonden
Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør for Innovationsfonden