Flere end nogensinde vil være Erhvervsforskere

Aldrig før har så mange søgt om et erhvervsforskningsprojekt. Flere har fået øjnene op for, hvordan samarbejde mellem virksomheder og forskere kan skabe ny viden og vækst.

8. oktober 2017

Årets sidste ansøgningsrunde for ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc projekter hos Innovationsfonden har netop haft ansøgningsfrist. 177 forskere og virksomheder har sammen søgt om et projekt hos fonden. Det er flere end nogensinde før.

- Vores mission er, at der skal laves mere forskning, som kan bruges ude i virksomhederne - til gavn for Danmark. Derfor synes jeg, det er en utroligt positiv udvikling, at interessen for at blive Erhvervsforsker stiger for hver eneste ansøgningsrunde, vi har, siger vicedirektør, Hanne Harmsen.

Smarte byer og bygninger
Som noget særligt i den netop overståede ansøgningsrunde blev en pulje på 10 mio. kr. øremærket til udvikling inden for smart cities og smart buildings. Projekterne blev udbudt i samarbejde med Realdania. Innovationsfonden har i alt modtaget 29 ansøgninger til den særlige pulje.

Ambitionen med Smart Cities, Smart Buildings-puljen er at skabe en ny forskningsklynge på området.

De forskere og virksomheder, som modtager en investering fra fonden skal supplere hinanden og aktivt dyrke tværfaglige samarbejder og sparring. For at understøtte forskningsklyngen bliver Erhvervsforskerne sammen med deres virksomheder og institutioner en del af kontorfællesskabet BLOXHUB’s nyetablerede Science Forum.

Frister og svar

  • Ansøgerne til årets sidste runde for erhvervsforskerprojekter får tilbagemelding på deres ansøgninger ultimo november.
  • Se ansøgningsfristerne for 2018 på erhvervsforsker.dk
  • Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

Læs mere